Uutinen 30.7.2009

Eurooppalainen sairaanhoitokortti edesauttaa vapaata liikkuvuutta

Jos olet lähdössä Eurooppaan esimerkiksi lomamatkalle, opiskelemaan, työkommennukselle tai hakemaan töitä, sinun kannattaa hankkia eurooppalainen sairaanhoitokortti. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin voivat saada kaikki Suomen sairasvakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt.

Kortilla on helpompi saada hoitoa ulkomailla

Kuva: Euroopan komissioTerveydenhoidon saaminen äkillisissä sairastapauksissa ulkomailla helpottuu eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (Kuva: Euroopan komissio).

EU:n kansalaiset ovat 1. kesäkuuta 2004 alkaen voineet hankkia itselleen eurooppalaisen sairaanhoitokortin, joka helpottaa välttämättömän hoidon saamista toisessa EU:n jäsenmaassa, Sveitsissä tai ETA-maissa Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa matkustettaessa. Kortin haltija saa sairastuessaan tai onnettomuuteen joutuessaan hoitoa oleskelumaan lakisääteisestä terveydenhuoltojärjestelmästä samoin ehdoin kuin paikalliset asukkaat. Vastaavasti toisten EU- ja ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset, joilla on eurooppalainen sairaanhoitokortti, ovat oikeutettuja sairaanhoitoon Suomessa vieraillessaan.

Kortti on voimassa kaksi vuotta ja se uusitaan automaattisesti. Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kuitenkaan korvaa Kela-korttia. Kortilla saatava hoito-oikeus on rajattu lähinnä äkillisiin sairauksiin ja tapaturmiin sekä muuhun lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon.

Kortin voi tilata netistä

Kuva: KelaEurooppalaisen sairaanhoitokortin saa maksutta Kelasta (Kuva: Kela).

Jokainen maa myöntää sairaanhoitokortin omalla kielellään. Muutoin eri maiden kortit ovat keskenään samannäköisiä. Suomessa korttia voi hakea Kelasta joko suomen- tai ruotsinkielisenä. Kortin on keväästä asti voinut tilata myös internetissä. Kuitenkin vasta noin joka kymmenes suomalainen on hankkinut itselleen eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin käyttöönotto on helpottanut sekä palveluja käyttävien kansalaisten elämää että lääkärien, sairaanhoitajien ja sosiaaliturvalaitosten työtä. Jos korttia ei ole, ulkomailla saadun julkisen sairaanhoidon korvausten maksu on monimutkaista. Kela joutuu vuosittain setvimään satojen sairaanhoitokortittomien matkailijoiden asioita. Selviteltävää on sekä Suomeen tulleiden ulkomaalaisten että ulkomailla matkustavien suomalaisten korvauksissa.

Lisätietoja

Kela: Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Euroopan komission lisätietoja sairaanhoitokortista

Eurooppalainen sairaanhoitokortti: usein kysyttyä

Sairaanhoitoa missä tahansa EU:n alueella

Eurooppalaisen sariaanhoitokortin hakemus