Uutinen 24.8.2009

Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi 2011

Euroopan komissio päätti 3.6.2009 ehdottaa vuotta 2011 eurooppalaiseksi vapaaehtoistyön teemavuodeksi. Neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksynevät ehdotuksen ensi vuoden alussa.

Vapaaehtoistyölle toivotaan tunnustusta teemavuoden kautta

Kuva: Euroopan komissioKäynnissä oleva Let’s Slogo -kilpailu järjestetään teemavuoden virallisen logon ja sloganin valitsemiseksi. (Kuva: Euroopan komissio)

Euroopan unionissa miljoonat kansalaiset tekevät vapaaehtoistyötä. Komission mielestä vapaaehtoistyö on aktiivinen ilmaisu kansalaisten osallistumisesta, joka lisää Euroopan yhteisiä arvoja, kuten solidaarisuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Vapaaehtoistyö myös lisää tärkeitä oppimisen mahdollisuuksia, koska vapaaehtoistyöskentely voi tuottaa uusia taitoja ja pätevyyksiä. Vapaaehtoistyöllä on tärkeä rooli monilla sektoreilla, kuten esimerkiksi koulutuksessa, nuorisotyössä sekä kulttuuri- ja urheiluasioissa.

Vapaaehtoistyön teemavuodelle on asetettu seuraavia tavoitteita:

  • mahdollistaa ympäristö vapaaehtoistyölle
  • tukea vapaaehtoistyön organisaatioita ja vapaaehtoistyön laatua
  • palkita vapaaehtoistyötä
  • lisätä tietoutta vapaaehtoistyöstä.

Komissio odottaa, että vapaaehtoistyön teemavuosi lisää vapaaehtoistyötä ja sen lisäarvoa, ja että se kirkastaa paikallistason vapaaehtoistyön ja sen merkityksen laajemmassa eurooppalaisessa yhteydessä. Komissio ehdottaa 6 miljoonan euron budjettia vapaaehtoistyön vuodelle 2011 ja lisäksi 2 miljoonaa euroa valmisteluihin vuonna 2010. Teemavuoden toimien tulisi kohdistua tiedottamiseen ja tietoisuuden lisäämiseen, kuten konferensseihin, seminaareihin, kokemusten vaihtoon ja julkaisuihin. Vapaaehtoistyön teemavuoden tarkoituksena on saada kaikki mukaan Euroopan tasolla sekä kansallisella, alueellisella ja paikallistasolla.

Logo- ja slogankilpailu vapaaehtoistoiminnan teemavuodelle 2011

Kuva: Euroopan komissioLuovuuden ja innovoinnin teemavuosi on nyt meneillään. Ensi vuosi on Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi ja vuonna 2011 huomioidaan vapaaehtoistyötä. (Kuva: Euroopan komissio)

Euroopan komissio on antanut kansalaisjärjestöille tehtäväksi järjestää kilpailun virallisen logon ja sloganin valitsemiseksi tulevalle vapaaehtoistoiminnan teemavuodelle 2011. Eurooppalaiset vapaaehtoisjärjestöt järjestävät kansalaisille avoimen Let’s Slogo -kilpailun, jotta vuodelle 2011 löydettäisiin mielenkiintoinen visuaalinen ilme. Kilpailu on nyt käynnissä osoitteessa www.eyv2011.eu ja logo- ja sloganehdotukset on lähetettävä 17.8.-18.9. välisenä aikana.

Euroopan komission organisoimalle viralliselle tuomaristolle tullaan lähettämään 20 logo- ja sloganehdotusta, jotka kansalaiset ja vapaaehtoisten muodostama onlinetuomaristo ovat valinneet kilpailuun saapuneista ehdotuksista. Kilpailun voittanut logo ja slogan julkaistaan 16. joulukuuta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kansalaiset pääsevät vaikuttamaan Euroopan teemavuoden visuaaliseen ilmeeseen.

Tänä vuonna vietetään luovuuden ja innovoinnin teemavuotta. Koulutuksen ja kulttuurin lisäksi käynnissä oleva teemavuosi koskee elinkeino-, alue- ja tutkimuspolitiikkaa. Vuoden aikana järjestetään hankkeita ja tapahtumia, joiden kautta pyritään tuomaan esiin luovuuden ja innovoinnin merkitystä ja mahdollisuuksia. Ensi vuonna juhlistetaan 2010, jolloin edistetään sosiaalisen suojelun politiikan ottamista yhteiseksi asiaksi ja korostetaan jokaisen vastuuta osallistua köyhyyden ja syrjäytymisen torjumiseen.

Lisätietoja

Euroopan komissio: Lehdistötiedote teemavuodesta 2011 (englanniksi)

Euroopan komissio: Vuodesta 2011 Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi (englanniksi)

Ehdotus neuvoston päätös Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodesta 2011

Lets’s slogo -kilpailu vapaaehtoistyön teemavuoden logosta ja sloganista

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto

Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi 2010