Uutinen 27.8.2009

EU:sta halutaan savuton vuoteen 2012 mennessä

Euroopan komissio kehottaa kaikkia EU-maita muuttamaan kolmen vuoden kuluessa lainsäädäntöjään väestön suojelemiseksi tupakansavulta. Samalla uusi tupakkalaki on jo astunut voimaan Suomessa.

Tupakka on EU:n suurin yksittäinen ennenaikaisten kuolemien aiheuttaja

Kuva: Euroopan komissioKomissaarit Margot Wallström ja Stavros Dimas mittaavat ilmanpuhtautta ravintolassa. Komissio suosittelee jäsenmaille savuttomiin ympäristöihin tähtäävää lainsäädäntöä. (Kuva: Euroopan komissio)

Komissio hyväksyi kesäkuun lopulla 2009 ehdotuksen suositukseksi, jossa kaikkia jäsenvaltioita kehotetaan laatimaan vuoteen 2012 mennessä lait, joilla suojellaan ihmisiä tupakansavulta työpaikoilla sekä julkisissa liikennevälineissä ja tiloissa. Ehdotuksen mukaan savuttomaan ympäristöön tähtäävien lakien vaikutusta tulisi vahvistaa myös suojelemalla lapsia tupakansavulta, tukemalla tupakoinnin lopettamista ja määräämällä tupakkapakkauksiin kuvalliset varoitukset.

Monissa EU-maissa lainsäädäntö ei vieläkään täysin suojaa ihmisiä tupakansavulta julkisilla paikoilla ja sisätiloissa sijaitsevilla työpaikoilla. Kattava lainsäädäntö on toistaiseksi voimassa kymmenessä jäsenvaltiossa. Irlannissa ja Iso-Britanniassa tupakointi on täysin kielletty suljetuissa julkisissa tiloissa, julkisissa liikennevälineissä ja työpaikoilla, baareissa ja ravintoloissa. Suomessa, Italiassa, Maltassa, Ruotsissa, Latviassa, Sloveniassa, Ranskassa ja Alankomaissa tupakointi on sallittu tupakoinnille varatuissa suljetuissa tiloissa.

Tupakoinninvastaiset toimenpiteet saavat kannatusta

Kuva: Helsingin kaupunkiTupakka on EU:n suurin yksittäinen ennenaikaisten kuolemien ja sairastumisten aiheuttaja. Yhä useampi suhtautuu myönteisesti tupakoinninvastaisiin toimenpiteisiin. (Kuva: Helsingin kaupunki)

Maaliskussa 2009 tehty Eurobarometri-tutkimus osoittaa, että tupakoinninvastaisiin toimenpiteisiin suhtaudutaan yhä myönteisemmin. Eurooppalaisista 84 prosentin mielestä toimistojen ja muiden sisätiloissa sijaitsevien työpaikkojen tulisi olla savuttomia, 77 prosenttia tukee tupakoinnin kieltämistä ravintoloissa ja 61 prosenttia on sitä mieltä, että tupakointia ei tulisi sallia edes baareissa.

Työpaikkatupakointia rajoitettiin jo 1990-luvun aikana työterveyttä ja turvallisuutta koskevilla direktiiveillä. Tämän lisäksi EU on antanut päätöslauselmia ja suosituksia tupakansavulle altistumisen torjumiseksi sekä toteuttanut kaksi tupakoinninvastaista tiedotuskampanjaa. EU ja sen jäsenmaat Tsekkiä lukuun ottamatta ovat myös ratifioineet WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen. Komission mukaan savulta suojautumiselle on tarvetta, koska tupakka on EU:n suurin yksittäinen ennenaikaisten kuolemien ja sairastumisten aiheuttaja.

Uusi laki rajoittaa tupakan tuontia

Samalla, mutta erikseen komission suosituksesta, Suomessa astui 1.7.2009 voimaan tupakkalain muutos. Heinäkuun alusta lähtien Suomeen saapuva matkustaja saa tuoda maahan vain rajoitetusti tupakkatuotteita, joissa ei ole vaadittuja suomen- ja ruotsinkielisiä pakkausmerkintöjä. Tupakkatuotteissa on oltava varoitusteksti tupakan aiheuttamista terveyshaitoista. Tuotteista tulee ilmetä myös niistä syntyvän tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin määrä. Lisäksi pakkauksissa täytyy olla tieto, jonka avulla tuote voidaan tunnistaa ja jäljittää.

Lakimuutos koskee tuotteita, jotka eivät täytä kyseisiä vaatimuksia. Tällaisten tuotteiden tuontia rajoitettiin heinäkuun alusta 200 savukkeeseen, 50 sikariin, 100 pikkusikariin ja 250 grammaan piippu- tai savuketupakkaa. Uusi tuontirajoitus koskee myös EU-maista Suomeen saapuvia matkustajia, jotka tuovat tuotteita omaan käyttöön, lahjaksi tai suppealle lähipiirille. EU:n ulkopuolelta tuotujen tupakkatuotteiden määrää on rajoitettu jo aiemmin.

Lisätietoja

Komission tiedote: Savuton Eurooppa vuoteen 2012 mennessä

Ehdotus neuvoston suositukseksi savuttomista ympäristöistä (englanniksi)

Kysymyksiä ja vastauksia suosituksesta (englanniksi)

Tupakointiasenteita kartoittanut Eurobarometri-tutkimus (Flash Eurobarometer 253)

Maailman terveysjärjestön WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus (englanniksi)

Finlex: Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi

Tullihallitus: Tupakkalain muutos astuu voimaan 1.7.2009.