Uutinen 9.9.2009

Ratkaisuehdotus investointisuojasopimuksista

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Tiedote 253/2009
9.9.2009

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies Eleanor Sharpston antaa torstaina 10. syyskuuta ratkaisuehdotuksensa Euroopan komission Suomea vastaan käynnistämässä kanneasiassa. Suomi teki ennen EU-jäsenyyttään eräiden kolmansien maiden kanssa investointisuojasopimuksia, joihin liittyy pääoman ja maksujen siirtoja koskevia määräyksiä. Komissio katsoo kanteessaan, että näiden määräysten vuoksi Suomi ei voi noudattaa EY:n toimielinten maksujen ja pääomien vapaata liikkuvuutta rajoittavia toimenpiteitä EY 57 artiklan 2 kohdan, EY 59 artiklan ja EY 60 artiklan 1 kohdan nojalla. Komission mukaan Suomi ei ole toteuttanut EY 307 artiklan 2 kohdassa edellytettyjä aiheellisia toimenpiteitä poistaakseen tämän ristiriidan.

Suomi on kiistänyt komission kanteen ja katsonut, että kyseiset investointisuojasopimusten määräykset eivät ole komission väittämällä tavalla ristiriidassa EY 57 artiklan 2 kohdan, 59 artiklan tai 60 artiklan 1 kohdan kanssa. Suomi ei ole jättänyt täyttämättä EY 307 artiklan 2 kohdan mukaisia velvollisuuksiaan.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on 3.3.2009 antamissaan tuomiossa katsonut, että Itävalta ja Ruotsi eivät ole noudattaneet EY 307 artiklan toisen kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska ne eivät ole käyttäneet aiheellisia keinoja ristiriitojen poistamiseksi investointisopimusten pääomansiirtoa koskevista määräyksistä.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on julkisasiamiehen itsenäinen kannanotto yhteisön oikeuden oikeasta tulkinnasta, eikä se sido yhteisöjen tuomioistuinta tuomiota laadittaessa. Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio julistetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Julkisasiamiesten antamat ratkaisuehdotukset ovat luettavissa yleensä niiden julistamispäivän iltapäivän aikana tuomioistuimen verkkosivuilta. Asian numero on C-118/07.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Joni Heliskoski, ulkoasiainministeriö, p. 09 1605 5709