Uutinen 11.9.2009

EU:n neuvosto keskustelee Afganistanista ja Iranista

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Ulkoasiainministeriö

Tiedote 257/2009
11.9.2009

EU:n yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto kokoontuu 14. ja 15. syyskuuta Brysselissä. Keskeisiä teemoja ovat Afganistan ja Iran. Suomesta kokoukseen osallistuvat ulkoministeri Alexander Stubb sekä maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors.

EU-puheenjohtajamaa Ruotsin ehdotuksesta neuvoston yleiset asiat ja ulkosuhdeasiat käsitellään kahdessa eri istunnossa kahtena eri päivänä. Tavoitteena on tehostaa neuvoston toimintaa.

Neuvosto aloittaa valmistautumisen tulevaan lokakuun Eurooppa-neuvostoon. Huippukokouksen pääaiheita ovat institutionaaliset kysymykset Lissabonin sopimukseen ja sen voimaansaattamiseen liittyen, kireä taloustilanne sekä joulukuussa Kööpenhaminassa järjestettävä YK:n ilmastokonferenssi. Esille nousevat myös EU:n Itämeri-strategian toimeenpano ja laiton maahanmuutto.

Ministerit keskustelevat Afganistanin tilanteesta, erityisesti elokuisista presidentinvaaleista. Suomi korostaa vaalivilppisyytösten tutkimista ja kannattaa EU:n hyvin toimineen vaalitarkkailumission jatkamista, mikäli vaaleissa järjestetään toinen kierros. Turvallisuustilanteen parantamisessa Suomi korostaa maan omien turvallisuusjoukkojen, armeijan ja poliisin kehittämistä. Suomen näkemyksen mukaan EU:n poliisioperaatiota (EUPOL) tulisi vahvistaa ja kehittää myös oikeusvaltio-operaationa. Suomi korostaa tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä muun muassa EU:n uuden Afganistan-strategian valmistelussa.

Illallisaiheena on Iranin ydinohjelmakiista ja ihmisoikeuskysymykset. Ydinohjelmakiistassa Suomi kannattaa kahden raiteen politiikkaa eli neuvotteluratkaisun etsimisen ohella Irania tulee painostaa pakotteiden avulla. Suomi kannattaa ensisijaisesti YK-pakotteiden tiukentamista, mikäli Iran ei tartu sille esitettyyn neuvottelutarjoukseen. Suomen mukaan EU:n on edelleen pyrittävä vaikuttamaan Iraniin ihmisoikeuskysymyksissä, erityisesti kesän mellakoiden jälkeisessä tilanteessa.

Neuvosto keskustelee Etelä-Kaukasian maiden EU-lähentymistavoitteiden saavuttamisesta. Yhteistyön tiivistämisessä Suomi pitää tärkeänä maiden tasapuolista kohtelua mutta maakohtaista tarkastelua. Georgian, Armenian ja Azerbaidzhanin kanssa käytäviä assosiaatiosopimusneuvotteluja varten Suomi toivoo EU:n sisäisiä päätöksiä neuvottelumandaateista syksyn aikana. Lähtökohtana on, että vapaakauppasopimukset ovat assosiaatiosopimusten osa. Viisumihelpotusten osalta Suomi korostaa maiden sitoutumista korruption, järjestäytyneen rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton tehostettuun torjuntaan.

Neuvosto antaa kokouksessaan päätelmät Hondurasin poliittisesta kriisistä sekä Sudanin tilanteesta. Tarkoituksena on painostaa Hondurasin vallankaappaajia palauttamaan perustuslaillinen järjestys ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Neuvosto ottaa kantaa Sudanin rauhanprosessiin ja keväällä 2010 pidettävien vaalien valmisteluun ja vaalitarkkailuun.

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Jonna Laurmaa, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. 09 1602 2191 ja lähetystöneuvos Markku Lampinen, ulkoasiainministeriö, p. 09 1605 5530 tai 040 726 6124 sekä EU-asiantuntija Sanna Ek, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. 09 1602 2150