Uutinen 15.9.2009

EU odottaa Irlannin vastausta

Lissaboni sopimustekstitIrlantilaiset äänestävät Lissabonin sopimuksesta 2. lokakuuta. Ääntenlasku aloitetaan seuraavana päivänä, jolloin myös tulosten odotetaan selviävän. Kuva: Euroopan komissio.

EU:n jäsenmaiden katseet kohdistuvat jälleen Irlantiin, kun maassa järjestetään 2. lokakuuta uusi kansanäänestys Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä. Irlanti on saanut EU:lta erityistakeet siitä, että sopimuksen voimaantulo ei vaikuta irlantilaisille tärkeisiin teemoihin, kuten maan perinteiseen puolueettomuuspolitiikkaan.

Irlantilaiset äänestävät EU:n uudistussopimuksen eli niin kutsutun Lissabonin sopimuksen tulevaisuudesta jo toisen kerran lokakuussa järjestettävässä kansanäänestyksessä. Sopimus hylättiin Irlannissa vuoden 2008 kesäkuussa järjestetyssä kansanäänestyksessä. Tuolloin 53,4 prosenttia äänestäjistä vastusti sopimusta ja 46,6 prosenttia äänesti sopimuksen hyväksymisen puolesta. Irlannin hallitus ilmoitti kansanäänestyksen uusimisesta heinäkuussa, kun EU:n jäsenmaat olivat yhdessä sopineet Irlannille myönnetyistä erityistakeista. Irlannin kansanäänestyksen tulos on merkittävä koko EU:n kannalta, sillä Lissabonin sopimuksen voimaantulo edellyttää kaikkien jäsenmaiden hyväksyntää. Sopimus on jo ratifioitu lähes kaikissa jäsenmaissa.

Irlannille myönnettiin erityistakuut

Ensimmäisessä kansanäänestyksessä esille nousi muun muassa kansalaisten huoli oman komissaarin menettämisestä Lissabonin sopimuksen myötä. Jäsenmaiden yhteisestä päätöksestä sopimusta on nyt muutettu niin, että se voimaantullessaan takaa kaikille jäsenvaltioille oman komissaarin salkun. Irlannille annettiin myös oikeudelliset takeet siitä, että sopimuksen voimaantulo ei rajoita jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan tai lisää unionin verotuksellista toimivaltaa. Sopimus ei myöskään vaikuta Irlannin perustuslakiin maan tiukan aborttilainsäädännön perustana.

Äänestäjille tarjolla lisää tietoa sopimuksesta

Ensimmäisen kansanäänestyksen jälkeen toteutetun tutkimuksen mukaan suurin syy kielteiseen äänestyspäätökseen oli tiedon puute sopimuksen sisällöstä. Tästä viisastuneena Irlannin hallitus on lanseerannut laajan tiedonjulkaisemisohjelman EU:n toiminnasta ja Lissabonin sopimuksesta. Kyllä puolen kampanjointi on tällä kertaa keskittynyt nostamaan esille Irlannille myönnetyt erityistakeet, sekä vetoamaan kansalaisiin sen puolesta, että Irlanti tarvitsee EU:ta noustakseen vaikeasta taloudellisesta tilanteesta. Lisävetoa kyllä-puolen kampanja on saanut Irlannin vihreästä puolueesta, joka asettui kannatamaan Lissabonin sopimusta toisessa kansanäänestyksessä. Sopimusta vastaan kampanjoivien asemia on puolestaan heikentänyt edellisessä kansanäänestyksessä kampanjan keulakuvana toimineen Libertas -puolueen pois vetäytyminen. Sen sijaan ei-puoli on saanut kannatusta ammattiliitoilta, jotka ovat huolissaan työntekijöiden oikeuksien asemasta.

Mielipidemittaukset näyttävät varovaisen optimistisilta

Keväästä asti toteutetut mielipidemittaukset näyttävät optimistisilta sopimuksen läpimenon puolesta. Viimeisimmän tutkimuksen (TNS-mrbi-laitos)mukaan sopimusta kannattaa 46 prosenttia, vastustaa 29 prosenttia ja epävarmoja kannastaan on edelleen 25 prosenttia äänestäjistä. Sopimuksen kannattajien määrä on laskenut kesän aikana, samalla kun epävarmojen äänestäjien määrä on kasvanut. Mielipidemittausten tulokset muistuttavat tilannetta ennen ensimmäistä Lissabonin sopimuksen kansanäänestystä. Myös silloin kyllä-puoli johti alussa selvästi. Mikäli kannatuksen hupeneminen jatkuu myös seuraavan neljän viikon ajan, tulee kansanäänestys olemaan äärimmäisen tiukka.

Irlantilaiset äänestävät Lissabonin sopimuksesta 2. lokakuuta. Äänet lasketaan seuraavana päivänä jolloin tulosten odotetaan selviävän.

Lisätietoja:

Irlannin hallituksen kansalaisille lanseeraama tietopaketti Lissabonin sopimuksesta (englanniksi)

Irlannille myönnetyt erityistakeet (Eurooppaneuvoston päätelmät kesäkuu 2009)

Lissabonin sopimus. Miten uudistussopimus muuttaa Euroopan unionia? (Eurooppatiedotuksen julkaisu)

Lissabonin sopimus – tietopaketti Eurooppatiedotuksen verkkosivuilla

Lissabonin sopimus