Uutinen 18.9.2009

Barroso jatkaa komission johdossa

BarrosoEuroopan parlamentti nimitti Barroson komission puheenjohtajaksi toiselle kaudelle salaisessa äänestyksessä 16.9. Kuva: Euroopan komissio.

Euroopan parlamentti äänesti keskiviikkona 16.9. José Manuel Barroson uudelle viisivuotiskaudelle komission puheenjohtajaksi. Barroson nimitys ratkesi äänin 382 puolesta, 219 vastaan ja 117 tyhjää. Valinta vaati annettujen äänten enemmistön.

EU -jäsenmaiden päämiehistä koostuva Eurooppa-neuvosto päätti kesäkuussa yksimielisesti esittää José Manuel Barroson nimittämistä toiselle kaudelle komission puheenjohtajan tehtävään. Euroopan parlamentti hyväksyi nimityksen. Barroson valintaa komission puheenjohtajaksi pidettiin todennäköisenä, sillä hän oli ainoa ehdokas tehtävään. Tämä ei kuitenkaan estänyt kiivasta keskustelua parlamentin sisällä, ja etenkin sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmisto painostivat Barrosolta konkreettisia avauksia uuden komission asialistalle.

Tulevan komission linjauksia saatiin kuulla jo ennen Barroson valintaa, kun hän esitteli suunnitelmansa parlamentille. Tärkeimmäksi lyhyen tähtäimen tavoitteeksi Barroso nosti talouskriisistä selviytymisen. Se vaatii hänen mukaansa sekä panostusta työllisyyteen että rahoitusmarkkinoiden uudistamista vastuulliselle ja kestävälle pohjalle. Barroson mukaan EU:lla tulee olla myös merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijänä. Kädenojennuksena parlamentin suuntaan voidaan pitää Barroson tavoitetta komission ja parlamentin yhteistyön vahvistamisesta.

Konkreettisena uudistuksena Barroso toi esille kolmen uuden komisaarin salkun perustamisen. Uudet vastuualueet komissiossa koskisivat ihmisoikeus-, sisä- ja maahanmuutto- sekä ilmastoasioita. Lisäksi komission alaisuuteen perustetaan tutkimukseen ja innovaatioihin keskittynyt tieteellisen neuvonantajan virka.

Barroson valinnan varmistuttua katseet kääntyvät tulevan komission kokoonpanoon. Uusien komissaarien valinnan aikataulusta ei vielä ole tarkempaa tietoa. Ennen uusien komissaarien nimittämistä tarvitaan varmuus Lissabonin sopimuksen kohtalosta. Avaimet Lissabonin sopimukseen ovat Irlannilla, joka järjestää 2.10. uuden kansanäänestyksen sopimuksen hyväksymisestä. Mikäli sopimus hyväksytään, vaikuttaa sopimuksen voimaantulo myös unionin nimityspeliin. Lissabonin sopimus takaa komissaarinsalkun jokaiselle jäsenmaalle. Sopimuksen myötä perustetaan lisäksi kaksi uutta virkaa: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan sekä EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan virka. Kansanomaisemmin näihin virkoihin on viitattu EU:n presidenttinä ja ulkoministerinä.

Lisätietoja:
href="http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090903_FI.pdf">Barroson poliittiset toimintalinjaukset uutta komissiota varten

Barroson haastattelu EuroparlTV:ssä (haastattelu ranskaksi, tekstitys englanniksi)