Uutinen 18.9.2009

EURES on välittänyt tietoa ja töitä jo 15 vuotta

EURES on välittänyt tietoa ja töitä jo 15 vuotta

EuresEures-neuvojilta saat tietoa työskentelystä ja työnhausta Euroopan maissa. Kuva: Eurooppatiedotus. 

Eurooppalainen työnvälitysverkosto EURES on Euroopan talousalueen maissa ja Sveitsissä toimiva työnvälityspalvelu. EURESin tehtävänä on tarjota tietoa ja neuvontaa henkilöiden vapaasta liikkumisesta maiden välillä sekä toimia linkkinä työnhakijoiden ja työnantajien välillä.

EURES eli European Employment Services perustettiin Euroopan komission ja ETA-maiden väliseksi yhteistyöverkoksi 15 vuotta sitten. Suomessa toimii 30 EURES-neuvojaa, jotka ovat sijoittuneet suurimpiin työ- ja elinkeinotoimistoihin. EURES-neuvojat ovat eurooppalaisten työmarkkinoiden asiantuntijoita. He välittävät tietoa työmahdollisuuksista sekä antavat opastusta elin- ja työoloista Euroopan talousalueen maissa. Palvelu on maksutonta. Vuonna 2008 EURES neuvojat saivat yhteensä 67 000 yhteydenottoa, joista suurin osa tuli työnhakijoilta.

EURESilla on myös suosittu verkkopalvelu, jonne on koottu työpaikka- ja hakijapankki sekä tietoa eri maiden työ- ja elinoloista sekä alueellisista työmarkkinoista. Hakijapankkiin työnhakijat voivat jättää hakemuksensa ja ansioluettelonsa. Pankista eurooppalaisilla työnantajilla on mahdollisuus etsiä sopivia ehdokkaita avoimiin työpaikkoihinsa ja ottaa heihin suoraan yhteyttä. EURESin verkkoportaali kerää vuosittain miljoonia kävijöitä.

Työnvälitysverkostoon kuuluvat EU-maiden ja Sveitsin lisäksi ETA-maat eli Islanti, Liechtenstein ja Norja.

Lisätietoja:

EURESin verkkopalvelu