Uutinen 16.10.2009

EU sai Irlannilta myöntävän vastauksen

Brian CowenIrlannin pääministeri Brian Cowen on tyytyväinen kansanäänestyksen tulokseen. Kuva: Euroopan parlamentti.

EU voi huokaista helpotuksesta, sillä suurin este Lissabonin sopimuksen tieltä on väistynyt. Irlannissa toiseen kertaan järjestetyssä kansanäänestyksessä peräti 67,1 prosenttia äänesti sopimuksen hyväksymisen puolesta. Sopimuksen ratifiointi on edelleen kesken Tšekissä.

Pitkäksi venähtänyt jännitysnäytelmä EU:n tulevaisuudesta näyttää vihdoin saavan onnellisen lopun, sillä irlantilaiset hyväksyivät selkeällä enemmistöllä Lissabonin sopimuksen 2.10. järjestetyssä kansanäänestyksessä.

Vielä viime viikolla kansanäänestyksestä uumoiltiin tiukkaa, sillä mielipidemittaukset näyttivät merkittävän osan äänestäjistä jättävän päätöksenteon viime hetkeen. Pelkona oli, että irlantilaiset äänestäisivät sopimusta vastaan protestina epäsuositulle kansalliselle hallitukselle.

Tuoreessa muistissa oli myös vuoden 2008 kesäkuussa järjestetyn ensimmäisen kansanäänestyksen tulos, jolloin irlantilaiset hylkäisivät sopimuksen 53,4 prosentin enemmistöllä.

Miksi Irlanti muutti mieltään

Ensinnäkin Irlannin hallituksen kampanjointia pidettiin tällä kerralla onnistuneena, sillä äänestäjille jaettiin aktiivisesti tietoa sopimuksen sisällöstä. Ensimmäisen kansanäänestyksen jälkeen irlantilaiset ilmoittivat tiedon puutteen olleen yksi pääsyistä negatiiviseen äänestyspäätökseen.

Toisekseen irlantilaisten huolenaiheet sopimuksen vaikutuksista oli pyritty huomioimaan Irlannille erikseen myönnetyissä erityistakuissa. Erityistakuissa taataan muun muassa, että EU:lla ei tulevaisuudessakaan ole valtaa Irlannin sisäiseen aborttilainsäädäntöön. Irlannin vaatimuksesta jokainen jäsenmaa saa myös pitää oman komissaarinsa.

Näiden syiden lisäksi useat tahot ovat olleet sitä mieltä, että pääsyy irlantilaisten mielenmuutokseen on ollut heikko taloudellinen tilanne. Irlannin pääministeri Brian Cowen varoitti useaan otteeseen, että Irlanti ei tule yksin selviämään pois taloudellisesta kuilusta.

Irlanti kuuluu niihin EU:n jäsenmaihin, jotka ovat taloudellisesti selkeästi hyötyneet jäsenyydestä. Ennen EU:n laajentumista 2000-luvulla Irlanti kuului järjestelmällisesti EU:n suurimpien nettosaajien joukkoon.

Ranskalainen Le Monde piti äänestystulosta merkkinä irlantilaisten uudesta nöyrtymisestä. ”Vuonna 2008 Irlanti kuvitteli olevansa haavoittumaton, vuonna 2009 on jälleen EU:n vuoro toimia pelastusrenkaana”.

Mitä seuraavaksi

Lissabonin sopimus on tällä hetkellä hyväksytty kaikissa jäsenmaissa, joko parlamentin tai kansalaisten taholta.

Sopimuksen voimaantulo vaatii kuitenkin vielä Tšekin presidentin hyväksynnän. Lissabonin sopimus on tällä hetkellä maan perustuslaillisen tuomioistuimen tutkittavana.

Tšekin viivyttely yritetään nyt saada aisoihin, sillä uusi sopimus halutaan voimaan niin pian kuin mahdollista. Sopimuksen voimaantulo on tärkeää uuden komission aikaansaamiseksi. Vielä voimassa oleva Nizzan sopimus edellyttäisi komissaari paikkojen supistamista ja Lissabonin sopimus puolestaan takaisi kaikille jäsenmaille myös jatkossa oman komissaarin.

Komissaarien valinnan lisäksi auki ovat vielä myös Lissabonin sopimuksen myötä voimaan tulevat uudet virat. Lissabonin sopimuksen myötä Eurooppa-neuvostolle valitaan pysyvä puheenjohtaja niin sanottu EU:n presidentti ja unionin ulkoasioita ja turvallisuuspolitiikasta vastaamaan EU:n ”ulkoministeri”.

EU:n presidentin virkaan tarjolla olevista ehdokkaista eniten huomiota on kerännyt Britannian entinen pääministeriä Tony Blair. Myös Suomen Paavo Lipponen on nostettu esiin mahdollisena valintana.

Lisätietoja:

Lissabonin sopimus

Eurooppatiedotuksen sivut Lissabonin sopimuksesta

Lissabonin sopimuksen ratifiointitilanne maittain