Uutinen 16.10.2009

EU vaikuttaa Suomen kauppa- ja kehityspolitiikkaan

Ministeri Väyrynen JoensuussaOulussa 2.11. pidettäväss seminaarissa  pohditaan EU:n kaupan ja kehityksen näkymiä ja mahdollisuuksia Suomen kannalta. Kuva: Eurooppatiedotus.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen on syksyn aikan luennoinut ajankohtaisista kauppa- ja kehityspoliittisista aiheista eri puolilla Suomea. Seminaareissa on pohdittu EU:n vaikutusta Suomen kauppa- ja kehityspolitiikkaan.

Joensuussa lokakuun alussa pidetyssä seminaarissa kauppa- ja kehityspolitiikasta keskusteltiin EU:n itäisen ulottuvuuden näkökulmasta.

Ministeri Väyrysen mukaan Suomen lähialueyhteistyö Venäjän kanssa on toiminut esikuvana EU:n rajat ylittävälle yhteistyölle. Tulevaisuudessa tavoitteena on yhdistää Suomen ja EU:n yhteistyöhankkeita Venäjän kanssa. Väyrynen toivoo uudistuvan yhteistyön tuovan Suomelle entistä näkyvämpiä ja suurempia hankkeita ja ohjelmia Venäjän kanssa.

Väyrysen mukaan lähiyhteistyössä Venäjän kanssa on tärkeää korostaa toimia, jotka palvelevat Suomen etuja tuoden esimerkiksi työpaikkoja rajan tuntumaan. Pohjois-Karjalassa EU:n itäinen ulottuvuus ja lähialueyhteistyö nähdäänkin mahdollisuutena, joka antaa maakunnalle erityisosaamista ja kilpailuetuja.

Väyrynen painotti, että lähialueyhteistyö on myös turvallisuusuhkien torjuntaa. Venäjän vakaa kehitys on etu sekä Suomelle että koko EU:lle, ministeri muistutti.

Kestävä kehitys vaatii tehokasta kauppapolitiikkaa

EU:n ja Venäjän suhde nousi esille myös Tampereella järjestetyssä seminaarissa, mutta tällä kertaa kauppapolitiikan näkökulmasta. Väyrysen mukaan Venäjä on tärkeä saada mukaan myös eurooppalaiseen yhteistyöhön kauppapolitiikassa. Tällä hetkellä EU:n kauppapoliittisia suhteita Venäjään vaikeuttaa maan haluttomuus osallistua Maailman kauppajärjestöön WTO:hon, joka on keskeinen väline EU:n kauppapolitiikassa.

Tampereen seminaarin vilkkaassa yleisökeskustelussa ministeriltä kysyttiin muun muassa väestönkasvusta, kehitysapumäärärahoista ja Suomen Venäjä-osaamisesta. Kuva: Anni Lehtonen.Tampereen seminaarissa vilkkaassa yleisökeskustelussa ministeriltä kysyttiin muun muasa kehitysapumäärärahoista ja Suomen Venäjä-osaamisesta. Kuva: Anni Lehtonen

Tampereella kysymyksiä ja keskustelua herätti myös yleisesti EU:n vaikutus Suomen kehityspolitiikkaan.

Ministeri Väyrysen mukaan Suomen linja ei ole muuttunut ratkaisevasti EU:n linjausten myötä. Suomen aloitteesta luotu transatlanttinen kestävän kehityksen kumppanuuden aloite on sen sijaan saanut EU:n kehityspolitiikassa suurta kannatusta.

Kumppanuusaloitteella Väyrynen viittaa EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyöhön kehityspolitiikassa. Yhdysvallat ja EU ovat maailman suurimmat kehitysavun antajat, mutta yhteistyö niiden välillä on ollut vähäistä.

Väyrysen mielestä tehokkain tapa poistaa köyhyyttä on infrastruktuurin ja yksityisen sektorin sekä maatalouden tukeminen. Tätä painotetaan hänen mukaansa Suomen kehityspoliittisessa ohjelmassa. Myös EU on sitoutunut kauppaa tukevaan kehitysyhteistyöhön.

Seminaarisarjan seuraava ja samalla viimeinen tilaisuus järjestetään Oulussa 2.11. Teemana Oulussa on EU:n kaupan ja kehityksen näkymät ja mahdollisuudet Suomen kannalta. Kommentoijana tilaisuudessa toimii kansanedustaja Erkki Pulliainen.

Lisätietoja:
Suomen kauppapolitiikka Euroopan unionissa
Suomen kehityspolitiikka Euroopan unionissa
Kauppaa tukeva kehitysyhteistyö. Suomen toimintasuunnitelma (2008-2011)
Kauppa ja kehitys -seminaari Oulussa