Uutinen 29.10.2009

Suomi hyötyy EU:n uudistuneesta raja-alueyhteistyöstä

Suomen ja Venäjän raja-alueilla voidaan käynnistää ensi kesänä uusia EU:n tukemia hankkeita. Rahaa on luvassa, sillä EU ja Venäjä pääsivät vihdoin sopuun raja-alueyhteistyön rahoituksen uudistamisesta.

Suomen ja Venäjän välisten yhteistyöohjelmien toimeenpanossa päästään näillä näkymin vauhtiin jo tämän vuoden puolella. Yhteistyön jatkuminen on ollut vaakalaudalla, sillä neuvottelut ohjelmien rahoituksesta EU:n ja Venäjän välillä ovat edenneet hitaasti.

Suomen ja Venäjän väliset yhteistyöhankkeet kuuluvat EU:n raja-alueille tarkoitettuun yhteistyöohjelmaan, jonka uudistamisesta on neuvoteltu.

Tähän asti hankkeita on rahoitettu EU:n pussista kahdesta eri taskusta. Käynnissä olevalla rahoituskaudelle 2007–2013 epäselvää käytäntöä haluttiin yksinkertaistaa. Uudistuksen myötä erilliset rahoituskanavat yhdistetään yhdeksi rahoituspaketiksi.

EU:n raja-alueohjelmat tärkeitä Suomen maakunnille

EU:n raja-alueyhteistyöohjelmilla on tärkeä merkitys Suomen maakunnille, sillä ne tuovat työpaikkoja itärajan tuntumaan. Vuoteen 2013 asti Suomen ja Venäjän väliseen raja-alueyhteistyöhön on varattu lähes 190 miljoonaa euroa.

Ohjelmien kokonaisrahoituksesta EU:n osuus on noin puolet. Toisen puolen rahoittavat Venäjä ja Suomi tasavertaisen kumppanuuden pohjalta. Tämä tarkoittaa, että molemmat maat vastaavat noin 25 prosentin rahoitusosuudesta.

Kokonaisrahoitusta hallinnoivat ohjelmaan osallistuvat alueet, joilla on merkittävä rooli myös ohjelmien valmistelussa. Suomi osallistuu vuosien 2007–2013 aikana kolmeen yhteistyöohjelmaan, jotka ovat Karjala, Kolarctic ja Kaakkois-Suomi.

Suomen ja Venäjän välinen yhteistyö esikuvana EU:ssa

Sopimuksen syntyminen on positiivista myös EU:n ja Venäjän kahdenkeskisten suhteiden näkökulmasta. Yhteisymmärrykseen pääseminen osoittaa, että EU ja Venäjä kykenevät löytämään ratkaisuja kysymyksissä, jotka tuovat konkreettista hyötyä molemmille osapuolille.

Sopimukset Suomen ja Venäjän välisen raja-alueyhteistyön rahoituksesta on määrä allekirjoittaa EU:n ja Venäjän välisessä huippukokouksessa Tukholmassa 17.- 18.11.2009. Ohjelmien toimeenpano voi alkaa heti tämän jälkeen, ja ensimmäiset hankkeet saadaan näillä näkymin käynnistymään kesällä 2010.

Lisätietoja:

EU:n itäisten alueiden kumppanuusohjelmia käsittelevä komission sivu (englanniksi)

Työ- ja elinkeinoministeriön sivut yhteistyöstä EU:n ulkorajoilla