Uutinen 4.11.2009

Unionin uudet tehtävät avoinna: Kenestä EU:n presidentti?

Barroso ja ReinfeldtEurooppa-neuvosto valitsee puheenjohtajansa eli EU:n presidentin. Nimityksen valmistelu on EU-puheenjohtajamaa Ruotsin käsissä. Kuva: Euroopan komissio.

Eurooppa-neuvoston pysyvä puheenjohtaja, niin sanottu EU:n presidentti valitaan nyt ensimmäisen kerran ja henkilövalinnasta on käyty villkasta keskustelua tänä syksynä. Vaikuttaako valintaan puoluetausta tai maan suuruus? Kuka voi hakea? Kuka tekee valinnan? Kenellä on kunnia työskennellä ensimmäisenä EU:n presidenttinä?

Tämän tehtävän lisäksi edessä on myös uuden ulkoministerin, eli ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan valinta.

Nimityskokonaisuuteen on nähty kuuluvan jo nimitetyt Euroopan komission puheenjohtajan ja Euroopan parlamentin puhemiehen tehtävät. Lissabonin sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä annetun julistuksen mukaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, korkean edustajan ja Euroopan komission puheenjohtajan nimityksissä otetaan huomioon maantieteellinen ja väestöllinen moninaisuus.

Kaikki nämä nimitykset ovat osa kokonaisuutta, jossa on ollut esillä tasapainon hakeminen muun muassa eurooppalaisten puolueryhmien välillä ja ehdokkaiden sukupuolen osalta.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajasta vahva vaikuttaja   

Eurooppa-neuvosto valitsee puheenjohtajansa määräenemmistöllä kaksi ja puoli vuotta kestäväksi kaudeksi, joka voidaan uusia kerran.

Tehtävään ei ole ehdokasasettelua eli tehtävään ei voi sinänsä "hakea", vaan Eurooppa-neuvosto valitsee henkilön. Eurooppa-neuvostoa johtaa tänä syksynä EU-puheenjohtajamaan Ruotsin pääministeri, ja nimitysten valmistelu on puheenjohtajamaan käsissä.

Eurooppa-neuvoston pysyvän puheenjohtajan valintaan ei ole asetettu muodollisia valintakriteerejä. Epävirallisemmissa yhteyksissä ja eurooppalaisessa keskustelusssa on esitetty, että henkilön pitäisi olla valtion tai hallituksen päämies, entinen tai nykyinen, jolla on jo kokemusta Eurooppa-neuvoston toiminnasta.

Tehtävään valittu henkilö toimii Eurooppa-neuvoston kokouksissa puheenjohtajana ja ohjaa sen työskentelyä. Hän myös huolehtii kokousten valmistelusta ja työskentelyn jatkuvuudesta yhteistyössä komission puheenjohtajan kanssa sekä yleisten asioiden neuvoston työskentelyn pohjalta.

Puheenjohtaja pyrkii helpottamaan yhteenkuuluvuutta ja yhteisymmärrystä Eurooppa-neuvostossa ja antaa parlamentille kertomuksen jokaisesta Eurooppa-neuvoston kokouksesta.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja huolehtii omalla tasollaan ja tässä ominaisuudessa unionin ulkoisesta edustuksesta yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa asioissa, mutta ei saa rajoittaa korkean edustajan toimivaltaa.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ei saa hoitaa kansallista tehtävää.

Palkasta ja muista palvelussuhteen ehdoista ei ole vielä päätetty. Ne selviävät osana muita Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.