Uutinen 13.11.2009

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen

valtionavustukset Eurooppa-tiedottamiseenAvustusten hakuaika päättyy 15.12.2009. Kuva: Euroopan komissio.

Ulkoasiainministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen. Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2010 valtion talousarviossa tähän varoja.

Avustuksiin on vuoden 2010 talousarviossa esitetty 215 000 euroa. Avustusten tavoitteena on Euroopan unioniin liittyvän tietouden lisääminen Suomessa. Erityisinä painopisteinä vuonna 2010 ovat kansalaisten arkipäivään vaikuttavat asiat (sisämarkkinat ml. palvelut, kuluttajansuoja ja vaihto-ohjelmat), energia- ja ilmastokysymykset sekä Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomat muutokset.

Avustusten myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja käytön valvonnassa noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakemusten, jotka sisältävät toiminnan tai hankkeen kuvauksen, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman sekä selvityksen yhteisöistä, jotka ovat toiminnassa tai hankkeessa mukana, tulee olla ulkoasiainministeriössä (Ulkoasiainministeriö, Kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto) viimeistään 15. päivänä joulukuuta 2009 virka-ajan päättymiseen mennessä, muutoin hakija menettää oikeutensa tulla huomioon otetuksi avustuksista päätettäessä.

Hakulomake sekä yksityiskohtaisemmat hakuohjeet löytyvät tästä.  Hakulomakkeita ja -ohjeita voi myös tiedustella numerosta (09) 1605 6064.

Helsingissä 8. päivänä marraskuuta 2009

Ulkoasiainministeriö