Uutinen 19.11.2009

Luovuus ja innovointi vuoden 2009 teemat

Kuva: Euroopan unionin portaaliTeemavuoden tavoitteena on korostaa, että luovuus ja innovointi ovat avaintekijöitä yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen kannalta ja että niillä on suuri painoarvo maailmanlaajuisessa kilpailutilanteessa. (Kuva: Euroopan unionin portaali)

Vuonna 2009 vietetään Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuotta. Vuoden aikana järjestetään monenlaisia kampanjoita ja tapahtumia ympäri Eurooppaa.

Teemavuoden lähettiläiksi on pyydetty luovuuden ja innovoinnin alalla ansioituneita henkilöitä. Lähettiläiden joukossa on muun muassa Nokian yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja ja entinen pääministeri Esko Aho. Prahassa pidetyssä lanseeraustilaisuudessa lähettiläät kehottivat EU:n instituutioita ja jäsenmaita panostamaan luovuuteen, osaamiseen ja koulutukseen talouskriisistä huolimatta. Olisi virhe tässä vaiheessa vähentää tutkimuksen ja kehityksen rahoitusta, sillä luovuus ja innovaatio ovat avaintekijöitä Euroopan väestörakenteen muutosta, globalisaatiota ja ilmastonmuutosta silmällä pitäen.

Koulutuksen ja kulttuurin lisäksi teemavuosi koskee myös elinkeino-, alue- ja tutkimuspolitiikkaa. Teemavuoden tavoitteena on tehdä yhteistyötä Euroopan maiden kesken, jotta luovuutta ja innovaatiota pystyttäisiin tukemaan entistä paremmin.

Teemavuosi edistää suomalaisen koulutuksen vientiä

Kuva: Euroopan unionin portaaliPohjoismaiden yhteisen teeman mukaisesti innovatiivisuutta ja luovuutta lähestytään nuorten näkökulmasta. (Kuva: Euroopan unionin portaali)

Suomessa luovuus ja innovaatiot on jo kirjattu hallituksen toimintaan. Teemavuosi liittyy opetusministeriössä käynnissä olevaan koulutusosaamisen ja koulutusviennin edistämishankkeeseen. Teemavuoden Suomen koordinaattori, johtaja Kirsi Lindroos uskoo teemavuoden vievän suomalaisen koulutuksen vientiä eteenpäin. Pohjoismaiden osalta teemavuoden yhteistyö huipentuu vuoden 2009 lopulla. Lindroos kertoo opetusministeriön verkkolehdessä, että tuolloin on suunnitelmissa järjestää "Innovations and creativity at the hands of young people" -nimeä kantava konferenssi. Konferenssimaana toimisi Islanti, ja tapahtuman järjestäjinä sekä osallistujina tulisi olemaan etupäässä nuoria.

Lisätietoja:

Opetusministeriön verkkolehti 13.11.2008: Vuosi 2009 on luovuuden ja innovoinnin teemavuosi

Luovuuden ja innovoinnin teemavuoden internet-sivusto

Opetusministeriön internet-sivusto luovuuden ja innovoinnin teemavuodelle

Official launch of the European Year 2009 in Prague (Euroopan komission lehdistötiedote 8.1.2009 englanniksi)