Uutinen 19.11.2009

Vaihto-opiskelu tai työharjoittelu ulkomailla tukee nuorten työllistymistä

nuoretSinä voit kertoa mielipiteesi vaihto-opiskelusta ja nuorten liikkuvuudesta vastaamalla komission verkkosivuilta löytyvään kyselyyn. Kuva: Euroopan komissio.

Euroopan komissio haluaa yhä useamman nuoren saavan mahdollisuuden opiskeluun tai työharjoitteluun ulkomailla. Komission mukaan ulkomailla vietetty aika kasvattaa nuorten henkistä pääomaa ja parantaa heidän asemiaan yhä kiristyvillä työmarkkinoilla.

Komission näkemyksen ulkomailla opiskelun hyödyistä jakaa myös vaihto-opintojen konkariksi paljastuva Birgit Liukkonen. Birgit on yksi niistä yli kahdesta miljoonasta eurooppalaisesta opiskelijasta, jotka ovat suunnanneet ulkomaille Erasmus-vaihto-ohjelman avulla.

Ensimmäisen kerran Birgit osallistui Erasmus-vaihtoon toisen opiskeluvuotensa alussa. Tällöin suuntana oli Karlovin yliopisto Prahassa. Maa alkoi poltella jalkojen alla myös viime keväänä, jolloin Birgit pakkasi laukkunsa toistamiseen päämääränään vaihto-opinnot Saksan Hampurissa.

Ulkomailla asumisessa antoisinta on Birgitin mukaan tavallisen arjen eläminen vieraassa maassa. Selviytyminen normaaleista arjen käytännöistä, pankkitilin avaamisesta bussikortin päivittämiseen on myös omiaan lisäämään itseluottamusta ja rohkeutta tarttua uusiin asioihin.

Ulkomailla karttuvia tietoja ja taitoja arvostavat useiden selvitysten mukaan myös eri alojen työnantajat. Entisten Erasmus-opiskelijoiden keskuudessa tehdyn tutkimuksen perusteella selvisi, että 54 prosenttia opiskelijoista katsoi ulkomailla vietetyn ajanjakson auttaneen heitä saamaan ensimmäisen työpaikkansa.

Erasmus on suosituin väylä ulkomaille

Suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa EU:n tukema Erasmus-ohjelma on jo pitkään ollut suosituin väylä vaihto-opintoihin ulkomailla. Vuodesta 2007 lähtien Erasmus on mahdollistanut myös korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelun ulkomailla, sekä tukenut yliopistojen välistä henkilöstövaihtoa.

Eurooppalaisessa mittakaavassa suomalaisopiskelijat ovat keskimääräistä innokkaampia suorittamaan vaihto-opintoja ulkomailla. Erasmus-ohjelman opiskelijamääriä vertailtaessa suomalaiset sijoittuvat kärkikymmenikköön. Vaihto-opintoja ulkomailla suorittaa kaiken kaikkiaan noin 17 prosenttia korkeakouluopiskelijoista.

Suomalaisopiskelijoiden suosikkikohteita on Saksa, Espanja ja Britannia. Myös Ruotsi ja Ranska kiinnostavat etenkin yliopisto-opiskelijoita.

Saksan asema suomalaisten vaihto-opiskelijoiden suosikkina ei ole yllätys Birgitille, joka ihastui Hampuriin puoli vuotta kestäneen vaihdon aikana. Vaihto-opintojen jälkeen kynnys lähteä uudestaan ulkomaille on matalampi, ja Birgit kertoo voivansa palata Hampuriin myös tulevaisuudessa.

Suomi kiinnostaa ulkomaalaisia opiskelijoita 

Vaihto-opiskelijoitaSuomeen tulevien ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden määrä on kasvanut tasaisesti koko 2000-luvun. Kuva: Euroopan komissio.

Suomalaisopiskelijoiden suunnatessa Saksan suurkaupunkeihin ja Espanjan aurinkorannikolle, vetää Suomi puoleensa entistä enemmän ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita. PISA – testien imartelevat tulokset ja Suomen maine peruskoulutuksen mallimaana lienevät vaikuttaneen myös ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden mielikuviin. Suomeen tulevien ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden määrä on kasvanut tasaisesti koko 2000-luvun. Viime vuosina maahamme tulevien Erasmus-opiskelijoiden määrä on jopa ylittänyt Suomesta ulkomaille lähtevien määrän.

Eniten Erasmus-opiskelijoita Suomeen saapuu Saksasta. Hieman yllättäen Suomi näyttää olevan suosittu myös puolalaisopiskelijoiden keskuudessa. Lukuvuonna 2007–2008 Suomeen tulleista opiskelijoista puolalaisia oli neljänneksi eniten.

Kerro oma mielipiteesi

Vaikka matkustelu ja vieraiden kielten taitaminen ovat todellisuutta yhä useammalle eurooppalaiselle nuorella, mahdollisuuden vaihto-opintoihin ulkomailla hyödyntää vain kourallinen opiskelijoista.

Tätä silmällä pitäen komissio on julkaissut vihreäksi kirjaksi kutsutun raportin nuorten liikkuvuudesta. Raportin tavoitteena on herättää keskustelua ja kerätä näkemyksiä siitä, millä keinoin nuorten liikkuvuutta voidaan tulevaisuudessa parantaa.

Myös sinä voit tutustua vihreään kirjaan, ja kertoa oman mielipiteesi aiheesta komission verkkosivuilla. Sivuille perustettuun verkkokyselyyn voit ottaa osaa 15.12.2009 saakka. Kyselyn löydät täältä.

Lisätietoja:

Vihreä kirja nuorten oppimiseen liittyvän liikkumisen edistämisestä