Uutinen 25.11.2009

Avoimuuden puute huolestuttaa

Euroopan oikeusasiamiehen logo.Euroopan oikeusasiamiehen logo. Kuva: Euroopan yhteisöt.

Euroopan oikeusasiamies rekisteröi viime vuonna yhteensä 3406 kantelua, mikä on kuusi prosenttia enemmän kuin vuonna 2007. Käynnistetyistä tutkimuksista suurin osa koski EU-toimielinten avoimuuden puutetta.

Euroopan oikeusasiamies antaa vuosittain Euroopan parlamentille selonteon toiminnastaan vuosikertomuksen muodossa. Oikeusasiamiehen vuosikertomus sisältää muun muassa yleiskatsauksen vuoden aikana käsiteltyihin kanteluihin ja oikeusasiamiehen suorittamiin tutkimuksiin.

Euroopan oikeusasiamies P. Nikiforos Diamandouros esitteli syyskuussa vuosikertomuksensa parlamentin vetoomusvaliokunnalle, joka vastaavasti antoi 12. marraskuuta oman vuosittaisen arvionsa oikeusasiamiehen toiminnasta edellisenä vuonna. 

Avoimuuden puute yleisin kantelun syy

Vetoomusvaliokunnan mietinnön mukaan parlamenttia huolestuttaa ennen kaikkea suuri määrä kanteluja, joissa väitetty hallinnollinen epäkohta koskee avoimuuden puutetta, mukaan luettuna kieltäytyminen tietojen antamisesta. Hallinnollisella epäkohdalla viitataan tilanteeseen, jossa toimielin ei toimi lain mukaisesti, laiminlyö hyvän hallinnon periaatteita tai rikkoo ihmisoikeuksia.

Oikeusasiamiehen vuonna 2008 käynnistetyistä tutkimuksista 102 tapausta eli 36 prosenttia käsitteli avoimuuden puutetta. Parlamentin mukaan tämä on huolestuttavaa, koska hallinnon avoimuus ja vastuuvelvollisuus ovat ratkaisevia, kun halutaan saada kansalaiset luottamaan EU:hun.

Suomalaiset keskimääräistä ahkerampia kantelemaan

Suomessa tehtiin viime vuoden aikana 49 kantelua Euroopan oikeusasiamiehelle, mikä vastaa 1,4 prosenttia kaikista kanteluista. Eniten kanteluja tuli Saksasta (546), vähiten taas Virosta (7). Väestömäärään suhteutettuna suurin määrä kanteluja rekisteröitiin kuitenkin Maltalla ja Luxemburgissa.

P. Nikiforos DiamandourosKreikkalainen P. Nikiforos Diamandouros aloitti tehtävänsä Euroopan oikeusasiamiehenä 1. huhtikuuta 2003. Kuva: Euroopan yhteisöt.

Lokakuun lopussa Suomessa vieraillut Euroopan oikeusasiamies Diamandouros totesi Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimistossa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa, että suomalaisten kantelut oikeusasiamiehelle eivät merkittävästi eroa muiden EU-maiden tekemistä kanteluista vaan suomalaisia huolestuttavat hyvin samanlaiset asiat kuin muitakin EU-kansalaisia.

Suomalaisten kanteluista suurin osa rajoittuu kuitenkin oikeusasiamiehen toimivallan ulkopuolelle eli koskee usein kansallisten instituutioiden tai viranomaisten toimintaa eikä niinkään hallinnollisia epäkohtia EU:n toimielimissä tai laitoksissa. Tämä on verrattain yleistä, esimerkiksi viime vuonna kaikista 3346 käsitellyistä kanteluista vain 802 tapausta kuului oikeusasiamiehen toimivaltaan.

Uusi oikeusasiamies valitaan tammikuussa

Euroopan parlamentti valitsee Euroopan oikeusasiamiehen jokaisen vaalikauden alussa salaisella lippuäänestyksellä. Ehdokkaita on tällä kertaa kolme, nykyisen Euroopan oikeusasiamiehen P. Nikiforos Diamandouroksen lisäksi hakijoina ovat myös italialainen Vittorio Bottoli sekä belgialainen Pierre-Yves Monette. Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta kuulee ehdokkaita 30. marraskuuta. Valinta suoritetaan tammikuussa 2010.

Lisätietoa:

Euroopan oikeusasiamiehen sivut 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomukset

Euroopan parlamentin mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2008

Euroopan oikeusasiamiehen valinta

Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnan sivusto