Uutinen 4.12.2009

Yleisten asioiden neuvosto valmistelee Eurooppa-neuvoston kokousta ja keskustelee EU:n laajentumisesta

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Ulkoasiainministeriö
Tiedote 368/2009
4.12.2009

EU:n yleisten asioiden neuvosto kokoontuu maanantaina 7. joulukuuta Brysselissä. Neuvoston pääaiheita ovat Eurooppa-neuvoston valmistelu ja EU:n laajentuminen. Suomesta kokoukseen osallistuvat eurooppaministeri Astrid Thors ja ulkoministeri Alexander Stubb.

Lissabonin sopimuksen myötä EU:n yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto jakautui yleisten asioiden neuvostoksi ja ulkoasiainneuvostoksi. Hallituksen työnjaon mukaisesti Suomen edustaja yleisten asioiden neuvostossa on eurooppaministeri ja laajentumisasioissa ulkoministeri.

Yleisten asioiden neuvoston päätehtävä Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen on valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia. Joulukuun Eurooppa-neuvoston tärkein keskusteluaihe on Kööpenhaminan ilmastokokous. Suomen tavoitteena Kööpenhaminassa on kunnianhimoinen ja kattava sopimus. EU:n tulee sopia selvästä neuvottelumandaatista sekä aikataulusta, jossa oikeudellisesti sitova sopimus viimeistellään mahdollisuuksien mukaan kuuden kuukauden sisällä. Erityisen tärkeää on sopia lyhyen aikavälin ilmastorahoituksesta. EU-päämiehet ottavat myös kantaa EU:n siirtymiseen entistä tiukempaan päästövähennystavoitteeseen sekä keskustelevat talous-, rahoitus- ja työllisyystilanteesta. Edellinen yleisten asioiden neuvosto valmisteli Eurooppa-neuvostoa varten Lissabonin strategian jatkotoimia ja kestävän kehityksen strategiaa.

Neuvoston on tarkoitus hyväksyä päätelmät EU:n hakijamaista ja Länsi-Balkanin maista. Komissio julkisti lokakuussa vuosittaisen laajentumispakettinsa, joka sisältää laajentumisstrategian sekä edistymisraportit hakijamaista ja mahdollisista hakijamaista. Laajentuminen on vahvistanut demokratiaa ja oikeusvaltiokehitystä Euroopassa sekä lisännyt unionin kykyä vastata globaaleihin haasteisiin. Suomi tukee komission laajentumispaketin johtopäätöksiä ja korostaa, että vuoden 2006 laajentumiskonsensuksesta tulee pitää kiinni. Suomi tukee myös komission esitystä aloittaa jäsenyysneuvottelut entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa.

Ministereille esitellään Espanjan, Belgian ja Unkarin valmistelema neuvoston 18 kuukauden ohjelma. Keskeisiä unionin haasteita ovat Lissabonin strategian jatkotoimet, rahoitusvalvonnan uudistaminen, sosiaalinen agenda, energia- ja ilmastopaketin toimeenpano sekä Tukholman ohjelman toimeenpano.

Lisätietoja: EU-asiantuntija Sanna Ek, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. 09 1602 2150 ja yksikön päällikkö Juha Ottman, ulkoministeriön EU:n laajentumisen ja Länsi-Balkanin yksikkö, p. 09 1605 5784