Uutinen 7.1.2010

Rovaniemi on Joulupukin virallinen kotikaupunki EU:n alueella

Rovaniemelle on myönnetty EU:n laajuinen yhteistötavaramerkki The Official Hometown of Santa Claus. Tavaramerkin myöntäminen tuo kilpailuedun markkinoinnissa, eikä muut kaupungit unionin alueella voi esimerkiksi esittää olevansa Joulupukin kotikaupunkeja.

Yhteisötavaramerkki-logoEuroopan unionin aluetta koskeva yhteisötavaramerkki®

Espanjan Alicantessa toimiva Euroopan yhteisön sisämarkkinoiden harmonisointivirasto OHIM (Office for the Harmonization in the Internal Market) on myöntänyt Rovaniemen kaupungille EU:n laajuisen yhteisötavaramerkin The Official Hometown of Santa Claus. Aiemmin esimerkiksi Ilmailulaitos on saanut yhteisötavaramerkin ja siten yksinoikeuden käyttää Rovaniemen lentoaseman yhteydessä nimitystä The Official Airport of Santa Claus.

Tavaramerkin myöntäminen antaa oikeudellisen suojan mahdollisissa kiistatilanteissa sekä mahdollistaa kilpailuedun esimerkiksi markkinoinnissa. Muut kaupungit unionin alueella eivät esimerkiksi näin voi esittää olevansa Joulupukin kotikaupunkeja. Yhteisötavaramerkin haltijalla on yksinoikeus rekisteröimänsä tavaramerkin käyttöön, eikä kolmansilla osapuolilla ole oikeutta käyttää suojattua tavaramerkkiä ilman lupaa. Yhteisötavaramerkki perustuu Euroopan unionin neuvoston asetukseen 207/2009 yhteisön tavaramerkistä, komission asetukseen 2868/95 neuvoston asetuksen täytäntöönpanosta sekä komission asetukseen 2869/95 maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle.

RovaniemiYhteisötavaramerkin myöntäminen Rovaniemelle tarkoittaa, että EU:n alueella Rovaniemi on Joulupukin virallinen kotikaupunki. Kuva: Rovaniemi Media

Lisäksi komission asetuksella on hyväksytty menettelysäännöt valituslautakunnan toiminnalle. Tavaramerkin rekisteröiminen Euroopan unionin tasolla kattaa myös kansalliset tavaramerkkien rekisteröinnit, sillä Euroopan unionin sisämarkkinoille rekisteröidyt tavaramerkit on suojattu samanarvoisesti kansallisten tavaramerkkirekisteröintien kanssa.

Mikäli esimerkiksi haluaa myydä tuotteitaan EU:n sisämarkkinoilla, on hyvä varmistaa oman tavaramerkin suoja rekisteröimällä se OHIM:in kautta. Rekisteröintisuojan voi näin saada yhdellä hakemuksella koko Euroopan unionin alueelle, eikä tavaramerkkejä tarvitse rekisteröidä jokaisessa jäsenvaltiossa erikseen. Yhteisötavaramerkin suojaa ei kuitenkaan ole mahdollista rajata koskemaan vain tiettyjä jäsenvaltioita. Yhteisötavaramerkki eroaa tavaramerkin kansainvälisestä rekisteröinnistä eli niin kutsutusta Madridin pöytäkirjan mukaisesta kansainvälisestä rekisteröinnistä, sillä tavaramerkin kansainvälinen rekisteröinti ei automaattisesti korvaa tavaramerkin rekisteröintiä esimerkiksi Suomessa.

Lisätietoja Euroopan unionin laajuisesta yhteisötavaramerkistä rekisteröintiohjeineen ja –hintoineen löytyy OHIM:in internetsivuilta sekä Patentti- ja rekisterihallituksen internetsivuilta.