Uutinen 21.1.2010

EU:n teemavuosi 2010

Teemavuoden 2010 logoVuosi 2010 on EU:ssa köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi. Kuva: Euroopan komissio.

Euroopan unionin vuoden 2010 teemana on Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta. EU haluaa teemavuodellaan haastaa kaikki taistelemaan köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan.

Vaikka Euroopan unioni on yksi maailman rikkaimmista alueista, teema on hyvin ajankohtainen. Köyhyysrajan alapuolella elää tällä hetkellä 80 miljoonaa EU:n kansalaista, 17 prosenttia koko unionin väestöstä. Erityisesti köyhien lapsien määrä on lisääntynyt, unionin alueen lapsista heitä on jo 19 prosenttia.

Verrattaessa EU-maiden keskinäisiä elinoloja Suomi menestyy varsin hyvin. Suomen köyhyysaste ei ole kovin korkea, lapsiköyhyys on vertailussa kaikkein alhaisin. Tästä huolimatta myös Suomessa riittää sosiaalisia haasteita. Yksi tämän hetken tärkeimmistä on pienituloisuus ja siihen liittyvien ongelmien ehkäisy. Erityistä huomiota on kiinnitetty lastensuojelutoimien kasvaneeseen tarpeeseen sekä kansalaisten välisten terveyserojen lisääntymiseen.

Stop köyhyydelle!

Unionin yhteisen teeman pohjalta jokainen jäsenmaa on luonut oman kansallisen strategiansa. Suomessa teemavuoden tavoitteena on antaa ääni köyhille ja syrjäytyneille sekä heidän kanssaan työskenteleville vapaaehtoisille, järjestöihmisille ja sosiaalityöntekijöille.

Suomen teemavuoden sloganiksi on valittu Stop köyhyys ja tunnuslauseeksi Rakennetaan yhteiskunta kaikille. Teemavuoden tavoitteena on edistää köyhyydessä ja syrjäytyneinä elävien ihmisten oikeuksien toteutumista ja tuoda yleiseen tietoisuuteen heidän olemassaolonsa. Tarkoituksena on myös edistää yhteenkuuluvuutta ja yhteistä vastuuta sekä sitouttaa kaikki toimijat osallisiksi köyhyyden ja osattomuuden torjumiseen.

Vuoden keskeisenä teemana on osallisuus ja yhteenkuuluvuus. Ihmisten kokeman osallisuuden lisääminen on tärkeä tekijä köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Yhteenkuuluvuus puolestaan lujittaa ja yhtenäistää yhteiskuntaa, sillä se nojaa auttamishaluun ja heikomman puolelle asettumiseen.

Tasavallan presidentti Tarja Halonen on lupautunut teemavuoden viralliseksi suojelijaksi. Lisäksi teemavuodella on useita lähettiläitä ministeri Elisabeth Rehnistä vuoden 2009 pakolaisnaiseksi valittuun Fatbardhe Hetemajiin.

Teemavuosi on täynnä tapahtumia

Vuonna 2010 on tarkoitus järjestää eri puolilla Suomea mahdollisimman paljon erilaisia teemaan liittyviä tilaisuuksia ja toimenpiteitä. Teemavuoden valtakunnallinen aloitustilaisuus järjestetään helmikuussa Kemissä. Vuoteen mahtuu myös kaksi teemaviikkoa: toukokuussa järjestettävä eurooppalainen teemaviikko ja marraskuussa toteutettava Suomen kansallinen teemaviikko.

Tämän lisäksi tapahtumat koostuvat erilaisista seminaareista, alueellisista teemapäivistä sekä kansalaisjärjestöjen ja kuntien järjestämistä tapahtumista. Lisätietoja tapahtumista löytyy Suomen teemavuoden verkkosivujen kalenteriosiosta.

Teemavuoden koordinoinnista, hallinnoinnista ja viestinnästä Suomessa vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hanketta rahoittavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Euroopan unioni.

Lisätietoja:

Suomen teemavuoden 2010 verkkosivut
Euroopan unionin teemavuoden 2010 verkkosivut