Uutinen 4.2.2010

EU-virkojen hakumenettely uudistuu

EU-uraEurooppatiedotus järjestää keväällä infotilaisuuksia EU-urasta kiinnostuneille. Kuva: Euroopan komissio.

Euroopan henkilöstövalintatoimisto EPSO (The European Personnel Selection Office) alkaa järjestää vuosittain kaikille avoimia virkakilpailuja. Ensimmäinen hallintovirkamiehille suunnattu kilpailu avautuu maaliskuussa.

Ainoa tapa saada vakituinen EU-virka on osallistua rekrytointikilpailuun. Uudistuksen myötä hakuprosessi nopeutuu ja lyhenee 5-9 kuukauteen, koska kilpailuja tullaan järjestämään vuosittain. Tähän asti prosessi on kestänyt yli 15 kuukautta. Tulevissa kilpailuissa painotetaan myös ammattiosaamista ja soveltuvuutta aiemman EU-tietouden sijaan. Uusien hallintovirkamiesten haku alkaa maaliskuussa, kääntäjien, tulkkien ja hallintoavustajien kilpailut järjestetään myöhemmin.

EU tiedottaa virkakilpailuista ja niiden ajankohdista

Ilmoituksia EU:n rekrytointikilpailuista julkaistaan kaikilla virallisilla kielillä kansallisissa sanomalehdissä. Myös EU:n virallinen lehti (EUVL) julkaisee kilpailuilmoituksen, jossa annetaan yksityiskohtaista tietoa muun muassa työtehtävistä, vaadittavasta kokemuksesta sekä pätevyydestä. Tiedot löytyvät myös EPSOn verkkosivuilta ja hakeminen tapahtuu sen online-hakupalvelun kautta.

Kilpailut ovat pääsääntöisesti kaksivaiheisia. Ensimmäinen osio järjestetään kussakin jäsenmaass. Tietokoneella tehtävässä testissä arvioidaan hakijoiden soveltuvuutta, ei niinkään EU-tiedon hallintaa.

Toisessa vaiheessa mukaan päässeet osallistuvat valintaan arviointikeskuksessa Brysselissä. Tässä vaiheessa kilpailutehtäviä voi olla useita suullisia esityksistä haastatteluihin ja erilaisiin ryhmäharjoituksiin.

Kilpailun läpäisevät hakijat valitaan niin sanotulle varallaololistoille, jotka ovat voimassa vuoden. Listalle pääseminen ei takaa vielä työpaikkaa, omalla aktiivisuudella voi vaikuttaa siihen kuinka nopeasti listalta pääsee töihin.

Yleisesti hakijoilta edellytetään Euroopan unionin kansalaisuutta, kyseisen alan erityisosaamista, vaadittavaa kielitaitoa, suoritettua asevelvollisuutta sekä hyvää mainetta

EU:n virkakilpailuihin valmistautuminen

Virkakilpailuihin voi valmistautua syventämällä omaa ammattiosaamistaan, EU-tietämystä sekä kielitaitoa. Valtioneuvoston EU-sihteeristö järjestää valmennusta vuosittain järjestettäviin kaikille EU-maiden kansalaisille avoinna oleviin hallintovirkamieskilpailuihin. Pääasiallisesti valmennus tapahtuu internetin välityksellä, jotta myös ulkomailla työskentelevät voivat osallistua.

Eurooppatiedotus järjestää kevään aikana eri puolilla Suomea infotilaisuuksia EU-urasta kiinnostuneille. Tapahtumien ajat ja paikat löydät tapahtumakalenteristamme.

Lisätietoja:

Ura EU:n palveluksessa  (Eurooppatiedotuksen tietosivu)
EU-työpaikat  (Valtioneuvoston verkkosivut)
Töissä Euroopan unionissa (valtioneuvoston verkkosivut)
Epso
Euroopan unionin virallinen lehti