Uutinen 9.2.2010

Eurooppalaiset ovat tyytyväisiä elämäänsä

KööpenhaminaPohjoismaalaiset ovat eurobarometrin mukaan tyytyväisimpiä elämäänsä. Kuva: Euroopan komissio.

Sosiaalista ilmapiiriä luodanneen eurobarometritutkimuksen mukaan suurin osa eurooppalaisista on yleisesti tyytyväisiä henkilökohtaiseen tilanteeseensa. Jäsenvaltioiden väliset erot ovat kuitenkin suuria.

Pohjoismaalaisten asiat näyttävät barometrin mukaan olevan hyvin. Asteikolla –10–10 parhaan arvosanan (8) antoivat tanskalaiset, ruotsalaiset, alankomaalaiset ja suomalaiset vastaajat. Tyytymättömimmiksi ilmoittautuivat asukkaat Bulgariasta (–1,9), Unkarista, Kreikasta ja Romaniasta.

Tutkimuksessa ihmisiä pyydettiin arvioimaan omaa tilannettaan ja asuinmaansa oloja sekä kertomaan, mitä mieltä he ovat maansa hallituksen politiikasta eri aloilla. Kaikkein tyytymättömimpiä kansalaiset olivat siihen, kuinka maissa on puututtu eriarvoisuuteen ja köyhyyteen. Tyytymättömiä oltiin myös julkisiin palveluihin, joiden katsottiin heikentyneen viimeisten viiden vuoden aikana. Terveydenhuollon tarjontaan oltiin yleisesti ottaen tyytyväisiä.

Selvitys on osa Euroopan komission EU:n sosiaalista tilannetta käsittelevää raporttia. Tänä vuonna raportissa keskityttiin asumiseen ja talouskriisin vaikutuksiin. Eurobarometrilla Euroopan komissio pyrkii vuosittain seuraamaan Euroopan kansalaisten käsitystä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimus toteutetaan haastattelemalla kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia.

Lisätietoja:

Eurooppalaiset yleisesti tyytyväisiä elämäänsä, talouden ja sosiaalisen tilanteen kehitys kuitenkin huolettaa
Sosiaalinen ilmasto -raportti