Uutinen 9.2.2010

Komissaariehdokkaiden tenttaus on käynnistynyt

Euroopan parlamentti on kuullut komissaariehdokkaita. Bulgaria vaihtoi ehdokkaansa, uusi ehdokas on parlamentin kuultavana 3.2. Uusi komissio aloittaa työnsä helmikuussa, mikäli parlamentti hyväksyy sen kokoonpanon.

RehnTalous- ja raha-asioiden komissaariksi ehdolla oleva Olli Rehn oli parlamentin tentattavana 11.1. Kuva: Euroopan komissio.

Euroopan parlamentti nimittää komission viideksi vuodeksi. Komissio toimii Euroopan unionissa aloitteentekijänä ja toimeenpanijana. Komissio muodostetaan puheenjohtajasta ja 26 komissaarista, jolla kullakin on oma vastuualueensa. Lissabonin sopimuksen mukaisesti jokaisesta jäsenmaasta valitaan yksi komissaari. Komission puheenjohtajaksi parlamentti on jo nimittänyt edelliselläkin kaudella tehtävässä toimineen José Manuel Barroson. Myös yhtenä varapuheenjohtajana ja Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan edustajana eli ”ulkoministerinä” toimiva Iso-Britannian Catherine Ashton valittiin tehtäväänsä jo marraskuussa, mutta hänen nimittämisensä edellyttää vielä parlamentin hyväksyntää.

Komissaariehdokkaat on asetettu Euroopan neuvoston ja komission puheenjohtajan yhteistyönä. Komissaarien vastuualueet on määritelty puheenjohtajan tekemän ehdotuksen mukaan. Suomen Olli Rehn tavoittelee talous- ja raha-asioiden salkkua. Uusia vastuualuekokonaisuuksia ovat ilmastotoimet, sisäasiat sekä oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasiat, jotka nyt saavat omat komissaarinsa.

Parlamentin valiokunnat kuulevat ehdokkaita yksitellen julkisissa kolmetuntisissa kuulemistilaisuuksissa, joita on mahdollista seurata reaaliajassa myös internetin kautta. Suullisten tenttien pohjana ovat ehdokkaiden kirjalliset vastaukset parlamentin aiemmin esittämiin kysymyksiin, jotka käsittelevät etenkin ehdokkaiden poliittisia tavoitteita heidän omilla vastuualueillaan. Kuulemisessa europarlamentaarikot pääsevät tekemään tarkentavia kysymyksiä ehdokkaan politiikan suunnasta ja tutustumaan paremmin ehdokkaan soveltuvuuteen.

Talous- ja raha-asioiden valiokunnassa kuultavana ollut Olli Rehn piti olennaisena terveen julkisen talouden rakentamista sekä EU:n koordinoiman poistumisstrategian käyttöä talouskriisistä selviämiseksi ja kestävän talouspohjan takaamiseksi. Maanantaina parlamentaarikkojen kysymyksiin vastasi myös ulkoministeriksi kaavailtu Catherine Ashton, joka korosti erityisesti unionin ulkosuhdehallinnon kehittämisen merkitystä.

Seuraavassa vaiheessa valiokunnat laativat tilaisuuksista arvioinnit, joissa käsitellään ehdokkaiden soveltuvuutta komissaarin tehtävään. Arvioinneissa painotetaan muun muassa komissaariehdokkaiden yleistä pätevyyttä, sitoutumista Euroopan asiaan, yleistä riippumattomuutta, viestintätaitoja ja oman vastuualueen asiantuntemusta.

Parlamentin puhemies ja poliittisten ryhmien puheenjohtajat käsittelevät arvioinnin tulokset puheenjohtajakokouksessa ja sen jälkeen ne käsitellään vielä valiokuntien puheenjohtajakokouksessa.

Bulgaria vaihtoi komissaariehdokkaana olleen Rumiana Jelevan. Uusi ehdokas on Kristalina Georgieva, joka on Euroopan parlamentin kuultavana 3. helmikuuta.

Komission puheenjohtaja Barroso esittelee ehdokkaat näillä näkymin 9. helmikuuta parlamentin täysistunnossa. Keskustelun jälkeen parlamentti äänestää komission hyväksymisestä. Äänestyksessä uusi komissio hyväksytään tai hylätään kokonaisuudessaan. Äänestys ei ole läpihuutojuttu, sillä parlamentti on ennenkin onnistunut vaihtamaan epäsopiviksi katsomiaan ehdokkaita.

Lisätietoja

Komissaariehdokkaiden kuulemiset
EP Live – Suora lähetys kuulemisista
Komission jäsenehdokkaat
Barroso esitteli uudet komissaariehdokkaat (Eurooppatiedotus)