Uutinen 12.2.2010

EU:n yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa tiivistyy – mitä Tukholman ohjelma ja Lissabonin sopimus muuttavat?

Tiedote 40/2010
12.2.2010

Eurooppatiedotuksen seminaarit Turussa 15. ja Tampereella 22. helmikuuta

Tampereen EU-huippukokouksesta on kulunut yli kymmenen vuotta. Suomen ensimmäisellä puheenjohtajakaudella syksyllä 1999 EU-maiden johtajat päättivät tiivistää sisä- ja oikeusasioiden yhteistyötä Euroopan unionissa. Tampereen huippukokouksessa asetetuista tavoitteista on nyt reilussa kymmenessä vuodessa edetty Tukholman ohjelmaan, jolla määritellään oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön tavoitteet ja painopisteet vuosille 2010-2014.

Ulkoministeriön Eurooppatiedotus järjestää aihepiiriä käsittelevät seminaarit Turussa 15. ja Tampereella 22. helmikuuta. Seminaareissa tarkastellaan Tukholman ohjelman ja Lissabonin sopimuksen vaikutuksia EU:n oikeus- ja sisäasioita koskevaan yhteistyöhön ja mahdollisia muutoksia kansalaisten oikeudelliseen asemaan.

Sisäasiainministeri Anne Holmlund (kok.) puhuu Turussa kansalaisten suojelusta muuttuvassa Euroopan unionissa. Samasta teemasta Tampereella alustaa ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri sisäasiainministeriöstä.

Tampereella oikeusministeri Tuija Braxin (vihr.) puheen aiheena on eurooppalainen oikeuspolitiikka ja kansalaisten oikeusturva. Vastaavan puheenvuoron Turussa käyttää oikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola.

Erityisavustaja Thomas Bergman sisäasiainministeriöstä alustaa sekä Turussa että Tampereella siitä, miksi EU tarvitsee yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan.

Turun seminaarissa kommenttipuheenvuoron esittävät Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin johtaja Elina Pirjatanniemi ja kansanedustaja Annika Lapintie (vas.). Tampereella kommentaattoreina toimivat rikosoikeuden professori Sakari Melander Helsingin yliopistosta sekä kansanedustaja Kimmo Sasi (kok.).

EU-maat hyväksyivät joulukuussa niin sanotun Tukholman ohjelman, jolla määritellään oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön tavoitteet ja painopisteet vuosille 2010-2014. Ohjelman keskeisenä päämääränä on varmistaa kansalaisten perusoikeuksien toteutuminen ja vahvistaa kansalaisten turvallisuutta. Tukholman ohjelman toteuttamiseen vaikuttaa merkittävästi se, että Lissabonin sopimus astui voimaan 1.12.2009. Sopimus muuttaa rikosoikeudellisessa yhteistyössä ja poliisiyhteistyössä sovellettavia päätöksentekomenettelyjä ja säädöstyyppejä.

Lisätietoja seminaareista: yksikönpäällikkö Marja Aspelund, ulkoministeriön Eurooppatiedotus, puh. 040 551 5787, aluetiedottaja Juhana Tuomola, Varsinais-Suomen Eurooppatiedotus, puh. 040 510 7529, aluetiedottaja Outi Koskinen, Pirkanmaan Eurooppatiedotus, puh. 040 510 7515