Uutinen 18.2.2010

Ministeri Väyrynen: Transatlanttinen kumppanuus täynnä mahdollisuuksia

Tiedote 47/2010
18.2.2010

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen korosti transatlanttisen kehityskumppanuuden tarjoamien yhteistyömahdollisuuksien laajuutta puhuessaan EU:n kehitysministerien epävirallisessa kokouksessa 18. helmikuuta Espanjassa. Kumppanuuden tavoitteet ja periaatteet olivat esillä myös Väyrysen tapaamisessa Yhdysvaltain kehitysapuviraston USAID:n uuden johtajan Rajiv Shah’n kanssa. Suomen aloitteesta käynnistynyt kumppanuus on saavuttanut lyhyessä ajassa korkean tason poliittisen hyväksynnän Atlantin molemmin puolin, ja tällä hetkellä valmistellaan konkreettisia tiekarttoja yhteistyön eteenpäin viemiseksi.

”Olemme jo aiemmin määritelleet alustavasti kolme pilottisektoria, joilla EU:n ja Yhdysvaltain yhteistyötä ryhdytään tiivistämään. Vuosituhattavoitteiden saavuttaminen, ruokaturva ja ilmastopolitiikan kehitysvaikutukset ovat keskeisiä teemoja köyhyyden vähentämisessä”, Väyrynen totesi.

Väyrynen korosti myös, että samalla on mietittävä, miten voisimme tiiviimmällä ja koordinoidummalla toiminnalla edistää esimerkiksi Afrikan alueellista integraatiota ja parempia mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin prosesseihin. Tavoitteena pitäisi Väyrysen mukaan olla nimenomaan kaikkein köyhimpien maiden auttaminen.

”Kööpenhaminan ilmastokokouksen lopputulokseen ei oikein kukaan voi olla tyytyväinen. Meillä ei ole varaa jättää käyttämättä mahdollisuutta, jossa EU ja Yhdysvallat voisivat yhteistyössä sitoutua huomattavasti kunnianhimoisempaan sopimukseen ja vetää siihen mukaan myös kehitysmaat. WTO-kauppaneuvotteluissa EU:lla ja Yhdysvalloilla on vastuu varmistaa, että kaikkein köyhimpien maiden intressit tulevat huomioiduiksi – neuvottelukierrosta ei turhaan kutsuta Dohan kehityskierrokseksi”, Väyrynen nosti esimerkkeinä.

Väyrynen muistutti myös, että transatlanttisen yhteistyön perustana on oltava kestävän kehityksen periaatteet.

”Talouden perustan on oltava kestävällä pohjalla. Toimintamme on pohjauduttava ympäristön kestävyyteen ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen. Ja jotta toimintamme tuottaisi kehitysmaissa pitkäkestoisia tuloksia, kehitysmaiden on sitouduttava hyvän hallinnon, oikeusvaltion ja demokratian periaatteisiin.”

Lisätietoja: osastopäällikkö Jorma Julin, puh. 040 742 5279, ja ministerin virkamiessihteeri Päivi Nevala, puh. 040 753 4375