Uutinen 19.2.2010

Ministeri Väyrynen EU:n kauppaministerien tapaamiseen Brysseliin

Tiedote 51/2010
19.2.2010

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen osallistuu sunnuntaina 21. helmikuuta EU:n kauppaministerien epäviralliseen tapaamiseen Brysselissä.

Ministerit keskustelevat EU:n kauppapolitiikan tulevaisuuden haasteista ja painopisteistä uuden komission toimikaudella. Erityisinä keskustelunaiheina ovat EU:n ulkoinen kilpailukyky ja Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset kauppapolitiikkaan. Esillä ovat myös monenkeskisen kauppajärjestelmän tila, EU:n kahdenväliset kauppasuhteet sekä kauppa- ja kehityskysymykset.

Suomi korostaa EU:n sitoutumista monenkeskiseen kauppajärjestelmään ja meneillään olevan WTO:n Dohan kierroksen nopeaa päättämistä. Samalla on kuitenkin turvattava EU:n kaupallistaloudelliset intressit myös kahdenvälisin sopimusjärjestelyin. Kauppapolitiikan merkitys kestävän kehityksen edistämisessä on myös otettava huomioon.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Ilkka-Pekka Similä, puh. 040 356 3783, ja ministerin erityisavustaja Markus Ojakoski, puh. 0500 459 009