Uutinen 23.2.2010

EU on saanut uuden luomumerkin

Uusi luomulogoEU:n luomulogoksi valittu Euro-lehti sai 63 % annetuista äänistä. Tunnuksen on suunnitellut Saksassa opiskeleva Dasan Milenkovic. Kuva: Euroopan komissio.

EU-luomumerkin käyttö luomutuotteissa on ollut vapaaehtoista. Uuden EU-lainsäädännön myötä sen käyttö tulee pakolliseksi 1.7.2010 lähtien.

Uusi luomulogo valittiin yleisöäänestyksellä

Luomumerkkiäänestyksessä annettiin kaikkiaan 129 493 ääntä. Uuden luomumerkin suunnittelukilpailuun osallistui yli 3 400 opiskelijaa kaikista EU:n 27 jäsenvaltiosta. Kansalaisilla oli mahdollisuus valita suosikkinsa kolmen ehdotuksen joukosta. Yleisöäänestys luomulogosta päättyi 31.1.2010. Uuden logon tavoitteena on parantaa kuluttajansuojaa ja edistää luonnonmukaista maataloutta.

Merkin käyttö koskee pakattuja luomutuotteita. Merkin käytön tarkoituksena on tehdä luomutuotteet kuluttajille helpommin tunnistettaviksi niiden alkuperästä riippumatta. Luomumerkin käyttö on edelleen vapaaehtoista kolmansista maista tulevissa elintarvikkeissa, mutta niiden jakelu yhteismarkkinoilla on sallittua vain, jos ne on tuotettu ja valvottu samoin ehdoin kuin EU-maissa tuotetut luomutuotteet. Uuden lainsäädännön myötä EU:n luomumerkkiä käytettäessä, myös maatalousperäisten ainesosien tuotantopaikka on merkittävä.

Uuden lainsäädännön päämäärät

EU:n uusi lainsäädäntö luonnonmukaisten tuotteiden tuotannosta, valvonnasta ja merkinnöistä tuli voimaan 1.1.2009. Eräät merkintöjä koskevat uudet määräykset tulevat voimaan kuitenkin vasta 1.7.2010. Säädökset koskevat seuraavia maataloustuotteita, mukaan lukien vesiviljely ja hiiva:

  • elävät ja jalostamattomat tuotteet
  • jalostetut elintarvikkeet
  • eläinten rehu
  • siemenet ja lisäysaineistot.

Luonnonvaraisten kasvien ja merilevien keruu kuuluu myös tämän lainsäädännön soveltamisalaan.

Uuden lainsäädännön päämääränä ovat kestävät viljelytekniikat ja korkealuokkaiset tuotteet. Luonnonmukaisten tuotteiden tuotannossa tullaan jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huomiota ympäristönsuojeluun, biologiseen monimuotoisuuteen sekä tiukkoihin eläintensuojelustandardeihin.

Luomutuotannon tulee kunnioittaa luonnon järjestelmiä ja kiertokulkua. EU:n säädöksissä määritellään kuinka eläimiä ja viljelykasveja on käsiteltävä ja kuinka elintarvikkeet ja eläinten rehu on jalostettava, jotta ne voidaan merkitä luonnonmukaisesti tuotetuiksi. Elintarvikkeet voidaan merkitä luonnonmukaisesti tuotetuiksi vain, jos vähintään 95 % niiden maatalousperäisistä ainesosista on luonnonmukaisia. Muuntogeenisten organismien (GMO) ja niistä valmistettujen tuotteiden käyttö luomutuotannossa on edelleen kiellettyä. Muuntogeenisiä organismeja sisältäviä tuotteita saa merkitä luomutuotteiksi vain jos muuntogeenisiä organismeja sisältävät ainesosat joutuivat tuotteeseen tahattomasti ja muuntogeenisten organismien osuus ainesosassa on pienempi kuin 0,9 %.

Jäsenvaltion valvovat säädösten noudattamista

Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on tarkastusjärjestelmä, jonka avulla valvotaan säädösten noudattamista. Jokainen maatila, jalostaja ja maahantuoja luomuelintarvikeketjussa tarkastetaan ainakin kerran vuodessa. Tarkastuksen voi suorittaa jäsenvaltion nimeämä julkinen viranomainen ja/tai sen valtuuttama yksityinen taho. Nämä tarkastukset sisältävät:

  • dokumenttien tarkastuksen myynneistä ja ostoista, eläin- ja lääkintäkirjanpidot jne.
  • mahdollisen näytteiden oton
  • sisällä ja ulkona hoidettavien eläinten tarkastuksen
  • peltojen, puutarhojen, kasvihuoneiden ja laitumen tarkastuksen.

Lisätietoa luomuviljelystä EU:ssa

EU:n jäsenvaltiot ja Euroopan komissio käyttävät OFIS-tietopalvelua pääasiallisena työkalunaan luomutuotteisiin liittyvässä tiedonvaihdossa ja ajankohtaisen tiedon jakamisessa suurelle yleisölle.

OFIS
Maa- ja metsätalousministeriön luomulogotiedote
Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA – Luomu
Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA – Luomuelintarvikkeet