Uutinen 25.2.2010

Euroopan kulttuuripääkaupunkeja on juhlittu jo 25 vuotta!

IstanbulEU-jäsenyysneuvotteluja käyvässä Turkissa sijaitseva Istanbul on yksi tämän vuoden kulttuuripääkaupungeista. Valokuva: Euroopan komissio

Euroopan vuoden 2010 kulttuuripääkaupunkeina loistavat Saksan Essen, Unkarin Pécs ja Turkin Istanbul. Kulttuuripääkaupunkiohjelman aloittamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 25 vuotta.

Aloitteen Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeesta teki vuonna 1983 Kreikan silloinen kulttuuriministeri Melina Mercouri. Kulttuuripääkaupunkiohjelma käynnistyi vuonna 1985, jolloin Euroopan ensimmäiseksi kulttuuripääkaupungiksi valittiin Ateena.

Kulttuuripääkaupunkihankkeen tarkoitus on edistää maanosan kulttuurivaihtoa ja varjella sen rikasta kulttuuriperintöä. Hankkeella halutaan myös tuoda esiin eurooppalaisten kulttuurien moninaisuutta sekä niiden yhteisiä piirteitä ja innostaa Euroopan kansalaisia tutustumaan toisiinsa.

Kulttuuripääkaupungeilla on erilaisia tavoitteita ja odotuksia

Saksassa toivotaan, että Essenin kulttuuripääkaupunkivuosi auttaa voimakkaasti kaupungistunutta, entistä hiili- ja terästuotannon aluetta, Ruhria elpymään.

Istanbulissa puolestaan halutaan korostaa sen roolia Euroopan ja Aasian yhdyssiteenä.

Euroopan halki kulkevien kauppiaiden ja sotilaiden kokoontumispaikkana aikaisemmin toiminut Pécs Unkarissa haluaa korostaa monikulttuurista historiallista perintöään. Nykyisin 150 000 tuhannen asukkaan kaupunki haluaa vahvistaa yhteyksiään erityisesti naapurissa sijaitseviin Balkanin maihin, jotta siitä voisi kehittyä alueen kulttuurielämän keskus.

Turku ja Tallinna ovat Euroopan kulttuuripääkaupungit vuonna 2011

Turku nimitettiin virallisesti vuoden 2011 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 16.11.2007. Nimityksen teki EU:n kulttuuriministerineuvosto. Turun kulttuuripääkaupunkivuoden päätavoitteet ovat kansainvälisyys, luova talous ja hyvinvointi. Vuoden toiminnassa tähdätään pitkäaikaisiin vaikutuksiin. Toiseksi vuoden 2011 kulttuuripääkaupungiksi on valittu Tallinna, jonka kanssa Turku tulee tekemään tiivistä yhteistyötä.

Kulttuuripääkaupungiksi pääseminen 

Kulttuuripääkaupungiksi haluavan kaupungin täytyy suunnitella ohjelma, joka heijastaa eurooppalaisuutta. Ohjelmalla tulee olla kestävä ja ylläpidettävä vaikutus kaupungin kulttuuri- ja talouselämään sekä sosiaaliseen kehitykseen. Euroopan unionin neuvosto nimeää vuosittain yhden tai useamman kulttuuripääkaupungin komission ehdotuksesta. Valituille kaupungeille EU myöntää 1,5 miljoonan euron tuet kulttuuripääkaupunkivuotta varten.

Kulttuuripääkaupungiksi pääsemiselle ei ole ehtona, että se sijaitsee EU-maassa. Tästä ovat esimerkkeinä Istanbul sekä Norjan Stavanger, joka oli toinen vuoden 2008 kulttuuripääkaupungeista.

Kulttuuripääkaupunkien valintaprosessi uudistuu vuodesta 2012 alkaen.

Lisätietoja

Vuoden 2010 uudet kulttuuripääkaupungit
Turku 2011