Uutinen 18.3.2010

EU-virkamiesten uudenmalliset valintamenettelyt käynnistyvät

Ura EUssaEU:n virkakilpailut järjestää Euroopan henkilöstövalintatoimisto EPSO. Kuva: Eurooppatiedotus.

Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto EPSO nykyaikaistaa ja tehostaa EU-virkamiesten valintamenettelyä. Ensimmäinen uudenmallinen kilpailu hallintovirkamiehille käynnistyy tiistaina 16. maaliskuuta. Jatkossa yleisimpiin tehtäviin järjestetään kilpailuja vuosittain. Näin hakijoiden on helpompi suunnitella työnhakuaan, ja EU-toimielimet voivat tehostaa strategista henkilöstöresurssien suunnittelua.

Uusi järjestelmä on aiempaa nopeampi ja tehokkaampi. Kokelaiden arvioinnissa siirrytään tietojen mittaamisesta kompetenssien mittaamiseen. Kompetensseja mittaava arviointimenetelmä on osoittautunut yhdeksi tehokkaimmista keinoista ennakoida työnhakijan suoriutumista työssä.

Joka vuosi järjestetään yleiset virkakilpailut hallintovirkamiehille, assistenteille ja lingvisteille. Lisäksi järjestetään yksittäisiä kilpailuja asiantuntijoille. Jotta kilpailun läpäisseiden hakijoiden ei enää tarvitsisi odotella vuosia varallaololuettelossa ilman, että he todella saavat viran, varallaololuettelot ovat jatkossa voimassa vain vuoden eli siihen asti, kunnes seuraavan vuoden kilpailu päättyy. Useimmat varallaololuettelossa olevat hakijat kutsutaan haastatteluun, sillä listalle otettavien määrä perustuu toimielinten rekrytointitarpeeseen. Lisäksi hakijat saavat palautetta suoriutumisestaan kilpailussa.

Uuden valintamenettelyn keskeisenä periaatteena on siirtyä hakijoiden tietojen mittaamisesta kompetenssien mittaamiseen. Uusi valintamenettely käsittää vain kaksi vaihetta: tietokoneella tehtävät esivalintakokeet, jotka järjestetään eri EU-maissa, ja arviointivaihe, joka järjestetään Brysselissä. Uudessa järjestelmässä yksi kilpailu kestää 5 – 9 kuukautta, kun se aiemmin saattoi kestää jopa kaksi vuotta.

Esivalintakokeissa mitataan edelleen kognitiivisia taitoja ja tilanteenarviointikykyä sekä ammatti- ja kielitaitoa haettavasta tehtävästä riippuen. Aiemmin käytetty EU-tietoutta mittaava osuus ei enää sisälly kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen. Sen sijaan EU-tietoutta mitataan toisessa vaiheessa, joka käsittää myös työtehtäviin liittyviä osioita.

Arviointivaiheessa testataan hakijoiden kaikki keskeiset kompetenssit. Pääpaino on työhön liittyvillä taidoilla eikä asiatiedoilla. Arviointivaihe toteutetaan hakijan toisella kielellä (englanti, ranska tai saksa) lukuun ottamatta niitä työtehtäviä, joissa hakijoilta vaaditaan erityistä kielitaitoa. Erityisten ammattitaitojen ja -tietojen lisäksi valintakokeissa arvioidaan analysointi- ja ongelmanratkaisukykyä, viestintätaitoja, kykyä tulokselliseen toimintaan, oppimis- ja kehittymiskykyä, priorisointikykyä, järjestelmällisyyttä, joustavuutta ja yhteistyökykyä.

RusoSuomen EU-edustustossa työskentelevä Henrik Ruso pitää valintamenettelyn uudistusta hyvänä ja kannustaa suomalaisia hakemaan EU-uralle. Kuva: Suomen EU-edustusto.

Ura EU:n toimielimissä tarjoaa mahdollisuuden toimia monenlaisissa tehtävissä työuran aikana sekä kiinnostavan ja haastavan työn. Lisäksi se tarjoaa hyvät työsuhde-edut sekä työympäristön, jossa työntekijöitä kannustetaan oppimaan uusia taitoja ja kieliä. EU-työntekijät saavat myös mahdollisuuden työskennellä ja matkustaa ulkomailla ja tehdä yhteistyötä eri puolilta Eurooppaa tulevien ihmisten kanssa.

Henrik Ruso työskentelee Suomen EU-edustustossa erityisasiantuntijana, alanaan rekrytointiasiat. Hän pitää uudistunutta valintamenettelyä erinomaisena. ”Kannustan lämpimästi hakemaan unionin virkamieheksi. EU on hieno rauhanprojekti eikä ura EU-tehtävissä ole hullumpi vaihtoehto. Työura samassa organisaatiossa on nykyään harvinaista. Ajatuskin saattaa puuduttaa. Toisaalta viran tuoma varmuus tuo mielenrauhaa. EU-tehtävissä saa molempien parhaat puolet, koska tehtävät ja virat on erotettu toisistaan. Samassa tehtävässä ei tarvitse eikä saa jumittaa vuodesta toiseen. Ne vaihtuvat, mutta virka taustalla pysyy”, Ruso kiittelee EU-uran etuja.

Lisätietoja:
href="/wp-content/uploads/sites/19/et/ID-52415-GUID-70234EC6-08F7-4E9B-8B93-24A90983D35F.pdf">Ura EU:n palveluksessa (tietosivu 2/2010)
EPSO 
EU-virkamiesten hakumenettely nopeutuu ja tehostuu (lehdistötiedote IP/10/262)