Uutinen 26.3.2010

ECHO auttaa katastrofialueilla

Komissaari Georgieva ChilessäKomissaari Georgieva vieraili Chilen maanjäristysalueella 10.3.-11.3. yhdessä ECHO:n ja EU Civil Protection -ryhmän kanssa. Kuva: Euroopan komissio

EU:n humanitaarisen avun toimisto ECHO perustettiin vuonna 1992. ECHO:n tehtävä on antaa hätäapua luonnonkatastrofien ja aseellisten selkkausten uhreille EU:n ulkopuolella. Apu toimitetaan suoraan hädässä oleville etniseen alkuperään, uskontoon tai poliittisiin näkemyksiin katsomatta. 

Euroopan unioni on yksi maailman merkittävimmistä humanitaarisen avun antajista. Se on rahoittanut ja koordinoinut humanitaarisia operaatioita vuodesta 1992 alkaen yli 100 maassa EU:n ulkopuolella. ECHO antaa vuosittain yli 700 miljoonaa euroa humanitaarista apua.

Hätäaputoimia koskeva päätös voidaan tehdä 72 tunnin kuluessa äkillisen kriisin tapahtuessa. Maanjäristyksen tai luonnonkatastarofin jälkeen on erittäin tärkeää toimittaa kriisialueelle mahdollisimman nopeasti ruokaa, suojaa, huopia, lämpimiä vaatteita ja lääkkeitä. Lisäksi saattaa olla tarvetta esimerkiksi lääkintä- tai vedenpuhdistusryhmille. EU:n humanitaarisen avun toimiston tehtävä on varmistaa, että apu pääsee kriisialueelle nopeasti. Keskimäärin 16 % ECHO:n humanitaarisesta avusta menee luonnonkatastrofien aiheuttaman hädän auttamiseen. ECHO jatkaa avun antoa kriisialueille senkin jälkeen kun tiedotusvälineiden huomio ja poliittinen kiinnostus ovat jo siirtyneet muualle.

Komissio laatii joka vuosi toimittamalleen humanitaariselle avulle strategiset tavoitteet, jotka perustuvat nykyisten ja lähitulevaisuuden tarpeiden perusteelliseen arviointiin. Arvioinnissaan komissio käyttää omien kentällä toimivien asiantuntijoidensa sekä muiden humanitaaristen toimijoiden antamia tietoja. Merkittävissä ja ennakoimattomissa kriisitilanteissa komissio voi pyytää talousarviosta ylimääräistä rahoitusta.  Rahoituspäätöksiä tehdään pitkin vuotta kumppanien tekemiin tarvearviointeihin ja erillisiin ehdotuksiin perustuen.

Komissio tekee erityyppisiä päätöksiä humanitaarisen avun luonteeseen liittyen:

Yleissuunnitelma on yleinen strateginen kehys toiminnalle tietyssä maassa tai tietyllä alueella. Tämä on ennakoiva väline, jota komissio käyttää kun humanitaarisen avun tarve kestää pitkän ajan, esimerkiksi pitkäaikaisten konfliktien yhteydessä. Suunnittelussa on keskeistä koordinointi jäsenvaltioiden ja muiden avunantajien sekä järjestöjen ohjelmien kanssa.

Yksittäisiä päätöksiä tehdään uusien kriisien syntyessä tai sellaisten tarpeiden ilmaantuessa, joita ei ole otettu huomioon yleissuunnitelmissa.

Hätäapua koskevaa päätöstä käytetään äkillisissä kriiseissä hyvin lyhyellä varoitusajalla ( 72 tunnin kuluessa), esimerkiksi luonnonkatastrofien sattuessa, jolloin pikaisen avun saaminen paikalle on erittäin tärkeää.

Esimerkiksi Chilen 27. helmikuuta tapahtuneen maanjäristyksen uhrien auttamiseksi ECHO antaa 3 miljoonaa euroa hätäapua. Haitin tammikuisen maanjäristyksen aiheuttaman katastrofitilanteen auttamiseen EU antoi heti seuraavana päivänä 3 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan Haitille on myönnetty apua yli 300 miljoonaa euroa ja avun käyttöjärjestys on päätetty yhdessä Haitin hallituksen kanssa.

 ECHO:n  kumppanijärjestöt huolehtivat ohjelmien toteuttamisesta

Komissiolla on käytössään monipuolinen verkosto eri aloihin erikoistuneita kumppaneita, joita ovat Yhdistyneiden Kansakuntien avustusjärjestöt, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun jäsenjärjestöt sekä noin 200 kansalaisjärjestöä. Komissio tekee tiivistä yhteistyötä kumppaniensa kanssa sekä poliittisissa kysymyksissä että yksittäisten humanitaaristen toimien toteuttamisessa.

 ECHO:n toimintaan kuuluu tärkeänä osana myös ennalta ehkäisevä toiminta. Vuonna 1996 ECHO käynnisti nk  DIPECHO – ohjelman,  jonka tarkoitus on ennalta varautua katastrofeihin ja näin pyrkiä helpottamaan tilannetta jo etukäteen katastrofin sattuessa. DIPECHO – ohjelman piiriin kuuluu seitsemän luonnonkatastrofeille erityisen altista aluetta maailmassa. DIPECHO:n rahoittamat projektit sisältävät yksinkertaisia ja edullisia varautumiskeinoja, jotka yleensä paikalliset asukkaat panevat toimeen. Nämä keinot ovat osoittautuneet erittäin toimiviksi katastrofin iskiessä. Ohjelmassa käytetään koulutusta, lisätään informaatiota sekä parannetaan tai luodaan varoitussysteemejä. Näiden varotoimien tehokkuudesta on paljon näyttöä koskien sekä ihmishenkien pelastusta sekä elinkeinojen säästymistä tuholta.

ECHO:n ohella ja sen kanssa kriisitilanteissa toimii European Civil Protection (eurooppalainen väestönsuojelu) sekä sen alaisuudessa toimiva Monitoring and Information Centre (seuranta- ja informaatiokeskus) MIC. MIC toimii 24/7 periaatteella, joten se on aina toimintavalmiina ottamaan vastaan sekä avunpyyntöjä että –tarjouksia ja auttaa Euroopan avun perille saattamista. Katastrofitilanteissa MIC seuraa tilannetta koko ajan sekä identifioi avun tarpeen kohteita ja saattaa tarjotun avun oikeaan kohteeseen. MIC:in tehtävään kuuluu myös päivittäisten varoitusten (MIC daily) antaminen luonnonkatastrofeihin liittyen.

Lisätietoja:

Humanitaarinen apu (Euroopan unionin portaali)
Komissari Georgievan blogi (englanniksi)
Catherine Ashton Haitissa (englanniksi)
European Civil Protection (englanniksi)
ECHO – Humanitarian Aid and Civil Protection (englanniksi)