Uutinen 6.4.2010

Joensuussa tuotiin EU:ta arkeen

Rönkä ja MannerRiikka Manner vastasi EU-aiheisiin kysymyksiin Matti Röngän haastattelussa Joensuussa.

Viisi vuotta kestävä, kaikki Suomen maakunnat kiertävä EU arjessa -kiertue starttasi perjantaina 26. maaliskuuta Joensuusta, jossa erityisaiheena oli raja. Tapahtuma koostui useista elementeistä, joilla pyrittiin lisäämään vuoropuhelua sekä EU:sta että sen itärajasta.

Ennen tapahtumaa YLEn Pohjois-Karjalan Radio keräsi EU arjessa -puhelimeen pohjoiskarjalaisilta kysymyksiä ja mielipiteitä EU:sta. Saadut kysymykset liittyivät muun muassa EU byrokratiaan, kesäaikaan, EU lainsäädäntöön ja viisumivapauteen. Näihin kysymyksiin vastattiin sitten EU arjessa -päivän yleisötapahtumassa kauppakeskus Isossa Myyssä.

Lisäksi Pohjois-Karjalassa toteutettiin mielipidekysely, jossa selvitettiin maakunnan asukkaiden suhtautumista EU:hun sekä itärajaan, esimerkiksi viisumivapauteen. Kyselyn tulokset osoittivat, että pohjoiskarjalaiset suhtautuvat varauksellisesti rajahelpotuksiin, sillä Suomen ja Venäjän välisen liikkumisen helpottamisella on maakunnassa lähes yhtä paljon vastustajia kuin kannattajia. Täyttä viisumivapautta vastustaa yli puolet ja kannattaa vajaa kolmannes. Enemmistö pohjoiskarjalaisista toivoo EU:lta nykyistä enemmän apua Suomen ja Venäjän rajan ylittävän rikollisuuden estämiseen sekä rekkajonojen aiheuttamien ongelmien ratkomiseen.

Iso MyyKansalaiset pääsivät ottamaan selvää EU:sta kauppakeskuksessa.

Ylen uutispäällikkö, kirjailija Matti Rönkä avasi EU arjessa -päivän kauppakeskus Isossa Myyssä. Päivän aikana tavattiin muun muassa europarlamentaarikot Riikka Manner ja Liisa Jaakonsaari sekä Euroopan rajaturvallisuusvirasto Frontexin pääjohtaja Ilkka Laitinen. Jututtajia päivän vierailijoilla riitti, sillä väkeä parveili kauppakeskuksessa sankoin joukoin koko päivän ajan. Paikalla kauppakeskuksessa, kuten muissakin päivän tapahtumapaikoissa, oli Ylen Pohjois-Karjalan Radio, joka teki ohjelmaa tapahtumista lähetyksiinsä koko päivän ajan.

Kauppakeskus Isossa Myyssä esittäytyivät järjestäjien lisäksi muun muassa Eures-palvelu, Joensuun Eurooppanuoret sekä Joensuun Venäjän Ystävät ry. Lisäksi Työ- ja elinkeinoministeriö kokosi tapahtumaan ”menestystarinat maakunnissa” -näyttelyn, jossa esiteltiin EU:n rakennerahastotuilla Pohjois-Karjalassa toteutettuja hankkeita. Mukana oli muun muassa DOKTOR-hanke, joka edistää lääkäreiden työperäistä maahanmuuttoa. Hankkeen lääkärit mittasivat tapahtumassa yleisöltä verenpainetta.

Teatteriravintolassa korostettiin lähialueyhteistyön tärkeyttä 

Paneelikeskustelu JoensuussaPaneelikeskustelussa käsiteltiin elämää EU:n itärajalla. Keskustelemassa Ilkka Laitinen, Astrid Thors, Nina Vaskunlahti ja Tarja Cronberg.

Teatteriravintolan iltapäiväseminaarissa keskusteltiin elämästä EU:n itärajalla yli satapäisen yleisön kera. Paneelikeskustelun avasi maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors. Kantansa aiheeseen kertoivat myös Euroopan rajaturvallisuusviraston johtaja Ilkka Laitinen, meppi Liisa Jaakonsaari, erikoistutkija Tarja Cronberg ja ulkoministeriön itäosaston päällikkö Nina Vaskunlahti sekä kommentaattoreiden roolissa kirjailija Heikki Turunen ja maakuntajohtaja Pentti Hyttinen.

Sekä panelistit että yleisö korostivat lähialueyhteistyön tärkeyttä, ja peräänkuuluttivat tasavertaisuutta. Itärajan merkitys on vuosikymmenten saatossa muuttunut uhkaavasta monipuolisen yhteistyön mahdollistajaksi, joskin rajavalvonnalla on edelleen tärkeä roolinsa Suomen itärajan ollessa myös EU:n ulkoraja. Huolta herätti erityisesti suomalaisten venäjän kielitaidon tila ja viimeaikaisen maahanmuuttokeskustelun suunta.

Banaanin koko tuli selväksi oppilaitosvierailuilla 

EU arjessa -tapahtumaa ulotettiin Joensuusta muualle maakuntaan oppilaitosvierailujen muodossa. Oppilailta oli etukäteen pyydetty kysymyksiä niistä EU-teemoista, jotka he kokevat kiinnostaviksi.

Eurooppatiedotuksen, Euroopan komission Suomen-edustuston sekä Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston edustajat joutuivatkin tiukoille vieraillessaan Tohmajärven Tietäväisen koulussa, Outokummun ammattioppilaitoksen kulttuurin koulutusohjelmassa sekä Itä-Suomen koulussa. Selväksi tulivat niin banaanin ja kurkun laatuluokitukset kuin EU:n instituutiotkin. Esille nousivat myös Kreikan talousongelmat ja Turkin jäsenyyspyrkimykset. 

Kouluilla syntyi hyvää keskustelua. Pohjois-Karjalan opiskelijat selvästikin seuraavat EU-asioita, ja näiden tietoiskujen jälkeen kenties entistä tarkemmin.

Eurooppatiedotuksen lisäksi tapahtumaa toteuttamassa olivat Euroopan komission Suomen-edustusto, Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto ja eduskuntatiedotus. Kiertueen päämediayhteistyökumppanina on YLE. Maakunnan paikallisessa suunnitteluryhmässä olivat mukana myös Joensuun kaupunki sekä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Kaikki Suomen maakunnat kiertävän EU arjessa -sarjan tarkoituksena on pohtia EU:n vaikutusta suomalaisten arkeen.

Lisätietoja:

pdfPohjoiskarjalaiset suhtautuvat varauksellisesti rajahelpotuksiin. Lehdistötiedote 26.3.2010
pdf EU arjessa tutkimus Pohjois-Karjalassa