Uutinen 14.4.2010

Lemmikkieläinten kuljetus EU:ssa

LemmikkieläinpassiLemmikkieläinpassi on lemmikille välttämätön matkustusdokumentti. Kuva: UM/Taru Tammio

Euroopan parlamentti hyväksyi 9. maaliskuuta lemmikkieläinten passeja koskevan poikkeusluvan pidennyksen joulukuuhun 2011 asti. Suomella, Ruotsilla, Britannialla, Irlannilla ja Maltalla on määräaikainen poikkeuslupa pitää yllä muita EU-maita tiukempia kriteerejä maahan päästettäville lemmikeille raivotaudin osalta.

Nämä maat ovat oikeutettuja soveltamaan määräaikaisia lisäkriteerejä myös ekinokokkoosia aiheuttavan heisimadon ja puutiaisen osalta. Määräaikaisia poikkeuslupia ei ole tarkoitus jatkaa enää tämän pidennyksen jälkeen.

EU:ssa heinäkuussa vuonna 2004 käyttöönotettu lemmikkieläinpassi on pakollinen koirille, kissoille ja freteille kaikissa kuljetuksissa EU-maiden välillä. Passin malli on yhtenäinen kaikkialla EU:ssa. EU-maiden lisäksi lemmikkieläinpassi on otettu käyttöön myös Sveitsissä, San Marinossa, Liechtensteinissa sekä Norjassa.

Eläimille asetettujen maahantulovaatimusten tarkoitus on ehkäistä eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien leviämistä Euroopassa. Koirat, kissat ja fretit saivat oman passinsa siksi, että ne levittävät raivotautia todennäköisemmin kuin esimerkiksi marsut ja kanit. Lemmikkieläinpassi vaaditaan ainoastaan, jos lemmikki viedään kotimaan rajojen ulkopuolelle matkalle tai jos se myydään toiseen EU-maahan. Mikäli eläin tuodaan jostakin muusta kuin yllä mainituista EU:n ulkopuolisesta maasta, lemmikkipassin sijaan vaaditaan erityinen eläinlääkärin todistus.

Lemmikkieläinpassin voi hankkia eläinlääkäriltä

LemmikkieläinpassiLemmikkieläinpassin malli on yhtenäinen kaikkialla EU:ssa. Kuva: Euroopan unioni.

Lemmikkieläinpassi on lemmikin virallinen matkustusasiakirja, joka osoittaa, että lemmikki on asianmukaisesti tunnistusmerkitty ja rokotettu,  ja että koirat ja kissat on lääkitty heisimatoja vastaan.

Passin saamiseksi lemmikin tulee olla tunnistusmerkitty ihonalaisella mikrosirulla tai selkeästi tatuoitu sekä rokotettu raivotautia vastaan.

3.7.2011 lähtien ainoastaan mikrosirumerkintä hyväksytään tunnistusmerkinnäksi. Eläinlääkäri merkitsee passiin eläimen ja sen omistajan tiedot sekä eläimen tunnistusmerkintää koskevat tiedot. Passiin kirjataan myös lemmikin saamat rokotukset raivotautia vastaan sekä mahdollinen lääkitys ekinokokkoosia ja punkkeja vastaan. Uusia tietoja passiin lisättäessä eläinlääkäri tarkistaa aina tunnistusmerkinnän tiedot esimerkiksi uusintarokotusten yhteydessä. Passissa on tilaa myös sellaisille merkinnöille, joita ei EU:n alueella vaadita, mutta joita voidaan vaatia jos eläin viedään EU:n ulkopuolelle.

EU:n ulkopuolella vieraileville eläimille kannattaa myös hankkia lemmikkipassi, koska näin voidaan todistaa, että eläin täyttää tuontia koskevat määräykset EU:n alueelle palattaessa. Passi on voimassa niin kauan kuin raivotautirokotus pidetään voimassa. Suomen lähialueilla raivotautia esiintyy Baltian maissa ja Venäjällä.

Tarkasta määräykset huolella

Koirien, kissojen ja frettien tuontiin ja vientiin liittyvät määräykset vaihtelevat jonkin verran. Vaadittaviin rokotuksiin ja muuhun mahdolliseen vaadittavaan lääkitykseen vaikuttaa olennaisesti muun muassa se, tuleeko lemmikki EU:n jäsenmaasta vai sen ulkopuolelta sekä matkustaako lemmikki omistajansa kanssa ja onko se tarkoitettu edelleen myytäväksi tai luovutettavaksi uudelle omistajalle. Vientisäädöksissä noudatetaan aina kohdemaan lainsäädäntöä.

Lisätietoja:

Evira