Uutinen 15.4.2010

Koulut viettävät Euroopan kevättä 2010

Euroopan kevät 2010Huhtikuun 12. päivään mennessä jo 3341 koulua oli ilmoittautunut mukaan projektiin, Suomesta peräti 59. Kuva: Euroopan komissio.

Tämän vuoden Euroopan kevät 2010 –kampanjaa vietetään kouluissa 22.3.-30.7.2010. Kampanjan tarkoituksena on kertoa Euroopan unionista ja sen käytänteistä sekä lisätä vuoropuhelua oppilaiden, opettajien ja EU-päättäjien kesken.

Lissabonin sopimuksen voimaan tulo tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kertoa nuorille EU:n toimielinten tehtävistä ja niiden vaikutuksesta päivittäiseen elämäämme. Kampanjan käynnisti virallisesti 25. maaliskuuta koulutuksen, kulttuurin, monikielisyyden ja nuorisoasioiden komissaari Androulla Vassiliou.

Tämän vuoden teemat ovat EU-kansalaisuus ja perusoikeudet. Nämä molemmat aiheet liittyvät olennaisesti Euroopan köyhyyttä vastaan taistelemisen sekä yhteiskunnasta syrjäytymisen teemavuoteen. Tämän vuoden kampanjan aikana oppilaiden huomiota pyritään kiinnittämään tärkeisiin maailmanlaajuisiin aiheisiin kuten yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen yhtenäisyyteen, ympäristöasioihin sekä kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Euroopan kevään kohderyhmiä ovat ala- ja yläkoulut sekä toisen asteen oppilaitokset. Huhtikuun 12. päivään mennessä jo 3341 koulua Euroopasta oli ilmoittautunut mukaan projektiin ja Suomesta oli ilmoittautunut peräti 59 koulua.

Opettajat voivat rekisteröityä mukaan kampanjaan Euroopan kevään verkkosivuilla ja kertoa koulunsa tiedot, sekä minkälaisia tapahtumia heidän koulussaan on suunniteltu. Kaikki Euroopan kevät 2010 -tapahtumia järjestämään mukaan rekisteröityneet koulut saavat avukseen erityisen tukipaketin, jonka sisältämät opettajan työkalut ovat pedagogisten asiantuntijoiden suunnittelemia. Mukaan ilmoittautuneet koulut voivat osallistua erilaisiin tehtäviin ja kilpailuihin sekä verkkokeskusteluihin EU:n toimielimistä ja EU:n arvoista.

Euroopan kevät 2010  –kampanjaan liittyvät myös takaisin kouluun –tilaisuudet. Näihin tilaisuuksiin toivotaan vierailijoiksi EU-asiantuntijoita kuten esimerkiksi Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäseniä, sekä alueellisia ja paikallisia edustajia, yliopistojen asiantuntijoita ja luennoitsijoita. Myös nuoria, jotka ovat osallistuneet esimerkiksi Erasmus- tai johonkin muuhun vaihtojärjestelmään toivotaan kouluille kertomaan kokemuksistaan. Opettajat voivat ottaa yhteyttä Euroopan kevät  –tiimiin ja saada tietoa kuka voisi tulla heidän koululleen puhumaan.

Lisätietoja:

Euroopan kevät 2010