Uutinen 23.4.2010

Afganistan, Sudan ja Burma EU:n ulkoasiainneuvoston pääaiheina

Tiedote 121/2010
23.4.2010

EU:n ulko- ja puolustusministerit kokoontuvat 26. huhtikuuta EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa Luxemburgissa. Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Alexander Stubb. Yhteisenä aiheena on Afganistanin kysymys, jonka käsittelyssä on paikalla myös Naton pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen. Ulkoministerien asialistan pääaiheina ovat Sudanin vaalit ja Burma/Myanmarin tilanne. Puolustusministerien keskusteluissa käsitellään muun muassa voimavarakysymyksiä sekä EU:n sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita.

Ulko- ja puolustusministerien yhteiskeskustelun ensimmäisenä aiheena, Naton pääsihteerin läsnä ollessa, on Afganistanin tilanne ja muun muassa turvallisuusvastuun siirto Afganistanin viranomaisille. Suomen mukaan toimiva yhteistyö niin Afganistanin hallinnon kanssa kuin kansainvälisten toimijoiden kesken on olennaista. Myös EU:n ja Naton välisen yhteistyön kehittäminen on tärkeää. Yhteiskeskustelun toisessa osassa on tarkoitus keskustella EU:n Afganistania ja Pakistania koskevasta toimintaohjelmasta.

Ulkoministerit keskustelevat ja antavat päätelmät EU:n suhtautumisesta Sudanin viime viikon vaaleihin, jotka eivät täyttäne kansainvälisiä standardeja, mutta voivat luoda pohjaa alueen vakaudelle. Suomen mukaan EU:n tärkein prioriteetti tulee olla rauhan ja vakauden säilyttäminen alueella.

Ulkoministerit keskustelevat myös Burma/Myanmarin tilanteesta ja antavat aiheesta päätelmät. Esillä ovat Burman sotilasjuntan julkaisemat uudet vaalilait, jotka rajoittavat opposition osallistumista vaaleihin. Lait olivat suuri pettymys alueen demokraattista kehitystä seuraavalle kansainväliselle yhteisölle. Suomi tukee EU:n selkeän viestin antamista siitä, että tämänkaltainen toiminta ei millään tavalla edistä demokratiaa. Myös Kirgisian tilanteesta keskustellaan ja annetaan päätelmät. EU:n strategisten resurssien allokointi on puolestaan ulkoministerien lounasaiheena.

EU:n puolustusministerit käsittelevät kokouksessaan muun muassa voimavarakysymyksiä ja EU:n sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita. Kriisinhallinnan osalta käsittelyssä ovat muun muassa Atalanta-merioperaatio merirosvouden torjumiseksi Afrikan itärannikolla sekä Somalian turvallisuusjoukkojen koulutusoperaatio EUTM Somalia. Suomi tukee mahdollisimman aikaista päätöstä Atalantan toimikauden jatkamisesta joulukuun 2010 jälkeen ja tutkii mahdollisuutta osallistua operaatioon aluksella vuoden 2011 aikana. EUTM Somalia -koulutusoperaation käynnistämistä Suomi on tukenut edistysaskeleena Somalian tilanteen vakauttamiseksi. Suomi osallistuu operaatioon kouluttajilla.

Ulkoasiainneuvoston yhteydessä järjestetään myös Euroopan puolustusviraston (EDA) johtokunnan kokous puolustusministerikokoonpanossa. Puolustusministerit muun muassa kuulevat EDA:n toimitusjohtajan tilannekatsauksen viraston toiminnasta ja keskustelevat EDA:n työohjelmasta vuosille 2011-13. Lisäksi ministerit käsittelevät muita ajankohtaisia kysymyksiä, kuten puolustustutkimusta ja merivalvontayhteistyötä. Neuvoston kokouksen yhteydessä järjestettävällä epävirallisella illallisella puolustusministerit keskustelevat muun muassa Euroopan ulkosuhdehallinnosta sekä puolustusministerien kokouskäytännön vahvistamisesta.

Lisätietoja: lähetystöneuvos Markku Lampinen, EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikkö, puh. 09 1605 5330 tai 040 726 6124, ulkoministerin diplomaattiavustaja Päivi Pohjanheimo, puh. 09 1605 5332 tai 040 511 3786, ja asiantuntija Mika Kaijamo, puolustusministeriön kansainvälisen puolustuspolitiikan yksikkö, puh. 09 1608 8186 tai 050 556 6468