Uutinen 7.5.2010

Ulko- ja kehitysministerit koolla EU:n ulkoasiainneuvostossa

Tiedote 146/2010
7.5.2010

EU:n ulkoasiainneuvosto kokoontuu 10. toukokuuta Brysselissä. Ulkoministerikokoonpanossa pääaiheita ovat EU–Venäjä -huippukokous ja ydinsulkusopimuksen tarkastelukonferenssi. Kehitysministerien pääaiheita ovat YK:n vuosituhattavoitteet ja sukupuolten välinen tasa-arvo kehitysyhteistyössä. Suomesta neuvoston kokoukseen osallistuu ulkoministeri Alexander Stubb.

Ulkoministerikokous

Ulkoministerit käyvät keskustelun tavoitteista EU–Venäjä -huippukokoukseen, joka järjestetään touko-kesäkuun vaihteessa Venäjällä. Suomen näkemyksen mukaan EU:n tulee kannustaa Venäjää liittymään kansainvälisiin järjestöihin ja sopimuksiin, kuten Maailman kauppajärjestöön (WTO) ja Haagin lapsikaappaussopimukseen. Suomi tukee myös etenemistä kohti vastavuoroisiin ehtoihin perustuvaa viisumivapautta EU:n ja Venäjän välillä.

Neuvosto käy myös keskustelun ydinsulkusopimuksesta (NPT). Kyseessä on tilannekatsaus tai mahdollinen tavoitteiden tarkentaminen, koska EU sopi tavoitteistaan käynnissä olevaan NPT-tarkastelukonferenssiin jo maaliskuussa. Päätelmien antaminen on vielä epävarmaa. Ministerit keskustelevat myös Iranin ydinohjelmaa koskevasta kiistasta ja uusien Iranin-vastaisten pakotteiden valmistelusta. Suomi kannattaa Iranin vastaisten pakotteiden tiukentamista, sillä Iran ei ole osoittanut toivottua yhteistyöhalua ydinohjelmakiistan ratkaisemiseksi.

Ulkoministerit keskustelevat Somaliasta. Esillä on erityisesti maan rannikon merirosvousongelma ja humanitaarisia kuljetuksia suojaava EU:n Atalanta-operaatio. Ajankohtainen tavoite on saada aikaan siirtosopimuksia alueen maiden kanssa merirosvoudesta pidätettyjen oikeudenkäyntien järjestämiseksi. Suomi harkitsee osallistumista merioperaatioon yhdellä aluksella. Suomi korostaa laajaa keinovalikoimaa – mukaan lukien jälleenrakennus, kehitysyhteistyö ja turvallisuustoimet – ja tukee EU:n yhteistä lähestymistapaa Somalian kansainväliseen jälleenrakennuskonferenssiin toukokuussa Istanbulissa.

Lounasaiheena ovat EU:n strategiset kumppanuudet, jotka ovat esillä Eurooppa-neuvostossa syyskuussa. Keskustelu keskittyy yhteistyöhön Kiinan kanssa, joka on merkittävä toimija kansainvälisessä yhteisössä ja alueellisten turvallisuuskysymysten ratkaisemisessa. Suomi painottaa EU:n kaupallisten etujen turvaamista, Kiinan oikeusvaltiokehityksen tukemista ja tulosten aikaansaamista ilmastoneuvotteluissa.

Kehitysministerikokous

Kehitysministerit keskustelevat EU:n kannoista valmisteltaessa New Yorkissa syyskuussa pidettävää korkean tason tarkastelukokousta. Keskeisiä haasteita YK:ssa vuonna 2000 asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ovat muun muassa talous- ja finanssikriisin vaikutusten korjaaminen sekä eniten kehityksestä jälkeen jääneiden maiden tukeminen ja kehitysyhteistyön tuloksellisuuden vahvistaminen.

Vuosituhattavoitteisiin läheisesti liittyy myös keskustelu sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä kehitysyhteistyössä, jota koskevasta toimintasuunnitelmasta on tarkoitus päättää kesäkuussa. Suomi pitää toimintasuunnitelmaa tärkeänä välineenä kestävän kehityksen edistämisessä.

Kehitysministerien asialistalla on myös Haitin mittava jälleenrakennustyö. EU:n tuki Haitille on kaikkiaan 2,2 miljardia euroa. Suomi on antanut Haitille humanitaarista apua 5,4 miljoonaa euroa ja tukee jälleenrakennusta ja Haitin velkojen anteeksiantamista yhteensä 12,7 miljoonalla eurolla. Suomen tuki kanavoidaan pääosin Maailmanpankin jälleenrakennusrahaston kautta.

Kehitysministerit keskustelevat lisäksi EU:n ulkosuhdehallinnosta. Kehityskysymykset ovat keskeisessä asemassa ulkosuhdehallintoa perustettaessa. Jatkossakin köyhyyden vähentämisen ja kestävän kehityksen edistämisen tulee olla EU:n kehityspolitiikkaa ohjaavia periaatteita.

Lisätietoja: ulkoministerien kokouksesta lähetystöneuvos Markku Lampinen, EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikkö, puh. 09 1605 5330 tai 040 726 6124, ja ulkoministerin diplomaattiavustaja Päivi Pohjanheimo, puh. 09 1605 5332 tai 050 511 3786, ja kehitysministerien kokouksesta lähetystöneuvos Pirjo Suomela-Chowdhury, yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö, puh. 09 1605 6272 tai 040 721 7159