Uutinen 18.5.2010

CE-merkintä on ollut käytössä jo yli 15 vuotta

CE-merkintäTuotteessa tai sen pakkauksessa oleva CE-merkintä kertoo, että tuote on EU:n vaatimusten mukainen. Kuva: Euroopan komissio.

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva CE-merkintä kertoo viranomaisille ja kuluttajille, että tuote on EU:n terveys-, turvallisuus-, ja ympäristöstandardien mukainen. CE-merkintä myös helpottaa tuotteiden sujuvaa liikkuvuutta Euroopan talousalueella.

CE-merkki on EU:ssa hyvin tunnettu, mutta mitä se itse asiassa tarkoittaa, on useasti epäselvää kuluttajille. Usein esimerkiksi ajatellaan CE-merkinnän tarkoittavan, että tuote on valmistettu Euroopassa. Näin ei kuitenkaan ole. CE-merkintä tuotteessa tai sen pakkauksessa kertoo ainoastaan sen, että tuote on EU:n vaatimusten mukainen. Tuote voi olla valmistettu missä päin maailmaa tahansa. Merkintä ei myöskään tarkoita sitä, että kaikki CE-merkinnällä varustetutut tuotteet olisivat jonkun viranomaistahon testaamia.  Kuluttajat eivät usein myöskään tiedä, minkä tuotteiden tulisi olla CE-merkinnällä varustettuja.

CE-merkintä on pakollinen tietyissä tuoteryhmissä, jotta näitä tuotteita voidaan myydä EU:n alueella. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi tietokoneet, lelut, sähkötarvikkeet ja kodinkoneet sekä lääketieteelliset laitteet. Joissakin tapauksissa, kuten esimerkiksi vaarallisten koneiden tai henkilösuojainten kohdalla, CE-merkinnän käyttö on sallittua vasta ulkopuolisen, tuotetestejä tekevän laitoksen testien jälkeen. Suomessa tuotetestejä tekevät muiden muassa Inspecta Oy, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT).

CE-merkintä voidaan tehdä tuotteeseen tai tuotteen valmistekilpeen. Jos tämä ei ole mahdollista, merkintä voidaan laittaa tuotteen pakkaukseen tai tuotteeseen liittyvään asiakirjaan tai ohjeisiin. CE-merkinnällä varustetun tuotteen valmistaja, maahantuoja ja jakelija vastaavat siitä, että tuote on EU:n lainsäädännön mukainen.

CE-merkinnän lisäksi tuotteissa voi olla muitakin merkintöjä, mutta niillä ei saa olla samaa tarkoitusta kuin CE-merkillä eivätkä ne saa aiheuttaa sekaannusta CE-merkin kanssa. Muut merkinnät eivät myöskään saa estää CE-merkinnän näkyvyyttä tai luettavuutta ja niiden tulee parantaa kuluttajansuojaa. CE-merkinnän käyttöä valvovat jäsenmaiden viranomaiset yhdessä Euroopan komission kanssa.

1980-luvun puolivälissä EU:ssa hyväksyttiin teknisessä yhdenmukaistamisessa ja standardisoinnissa  ”Uusi lähestymistapa”. Uuden lähestymistavan direktiiveissä esitetään olennaiset  turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset, jotka koskevat samanlaisina monia tuotteita. Näiden direktiivien vaatimusten mukaan valmistetut tuotteet voidaan varustaa CE-merkinnällä. Kirjaimet CE tarkoittavat ranskan sanoja Conformité Européenne, eli EU:n vaatimusten mukainen.

Lisätietoja:

CE-merkintä
Tukes, CE-merkintä
Kuluttajavirasto, mitä CE-merkintä tarkoittaa?
CE-Merkintä, kysymyksiä ja vastauksia (englanniksi)
Laki tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä (1376/94)