Uutinen 26.5.2010

SEPA nopeuttaa EU-maiden välistä maksuliikennettä

SEPA-logoToukokuun alusta Suomessa astui voimaan uusi maksupalvelulaki, joka nopeuttaa EU-maiden välistä maksuliikennettä. Kuva: Euroopan unioni.

Toukokuun alusta Suomessa astui voimaan uusi maksupalvelulaki. Yhtenäisen euromaksualueen tarkoituksena on parantaa maksumarkkinoiden kilpailukykyä ja tehokkuutta luomalla maksamisen peruspalveluille yhteiset standardit.

EU:n maksupalveludirektiivin (2007/64/EY) mukainen uusi laki koskee myös Norjaa, Islantia ja Liechtensteinia sekä Sveitsiä ja Monacoa. Uuden lain myötä maksuliikenne yhtenäisellä euroalueella (SEPA, Single Euro Payment Area) tehostuu, koska pankkien on siirrettävä rahat ulkomaisille tileille nykyistä nopeammin. Uusi laki myös vahvistaa maksupalvelujen käyttäjien oikeuksia ja suojaa.

Käteisellä maksamiseen uusi laki ei vaikuta, vaan uudet säännökset koskevat tilisiirtoja, suoraveloituksia ja pankki- ja luottokorttimaksuja sekä eräitä mobiilimaksuja. Uuden maksupalvelulain mukaan pankkien pitää siirtää rahat ulkomaisille tileille kolmen työpäivän kuluessa, kun taas tähän saakka määräaika on ollut viisi työpäivää. Vuoden 2012 alusta rahat täytyy siirtää yhden työpäivän aikana.

Uuden lain myötä kauppiaat voivat niin halutessaan periä maksu- tai luottokortin käytöstä aiheutuvat todelliset kustannukset suoraan kortin käyttäjältä. Tästä on kuitenkin aina ilmoitettava asiakkaalle etukäteen. Tavoitteena on korttimaksujen provisioiden alentaminen ja kilpailun lisääminen läpinäkyvän hinnoittelun avulla. Tähän asti provisiot on sisällytetty tuotteiden hintoihin joten niistä ovat maksaneet kaikki asiakkaat. Käyttöönotetun maksupalvelulain tavoitteena on saattaa maksupalvelujen tarjoajat yhdenvertaiseen asemaan ja suojata kuluttajaa samalla tavoin maksun välittäjästä riippumatta.

Uusi laki parantaa olennaisesti asiakkaiden tiedonsaantia. Esimerkiksi henkilöllä, joka on maksanut matkapuhelimella pysäköintimaksuja tai automaatista tehtyjä ostoksia on oikeus saada huomattavasti tarkempi erittely maksuistaan kuin nykyisin. Uutta lakia sovelletaan teleyritysten laskuerittelyyn vasta syyskuun alusta, jotta niillä olisi enemmän aikaa järjestelmänsä sopeuttamiseen uusiin vaatimuksiin.

Tavoitteena on, että vuoteen 2011 mennessä kaikkien SEPA-maiden maksukortit toimivat myös muissa alueen maissa. Kansalliseen käyttöön tarkoitetut maksukortit korvataan Euroopan laajuisesti toimivilla korteilla. EMV-sirukortit tulevat korvaamaan perinteiset magneettijuovaiset maksukortit. EMV-lyhenne viittaa korttimaksamisen standardiin. Lyhenne tulee standardin kehittäneiden kansainvälisten Europayn, MasterCardin ja Visan nimistä.

Suomessa kaikki Visa-, Visa Electron-, ja MasterCard –kortit ovat sirullisia. EMV-kortti sisältää kortin käytön turvallisuutta lisäävän prosessorisirun. SEPA-yhteensopivia kortteja Suomessa ovat jo tällä hetkellä kaikki Visat, MasterCardit ja Visa Electron-kortit. Siirtymäkauden aikana sirukorteissa on myös magneettijuova, joten tunnusluvun unohtuessa on mahdollista maksaa allekirjoittamalla tosite. Perinteisen siruttoman kortin käyttö saattaa vaikeutua siirtymäkauden loppupuolella. Ulkomailla maksettaessa on mahdollista, että tulee tilanteita, joissa maksaminen ei onnistu ilman tunnuslukua.

Uudessa laissa on myös määritelty maksuvälineiden, kuten maksukorttien, käytön vastuukysymykset. Maksupalvelulaissa säädetään asiakkaan velvollisuudesta huolehtia maksuvälineestä sekä velvollisuudesta ilmoittaa maksuvälineen katoamisesta. Asiakkaan vastuu rajataan pääsääntöisesti 150 euroon. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos asiakkaan menettely on ollut tahallista tai törkeän huolimatonta. Törkeänä huolimattomuutena pidettäisiin esimerkiksi luottokortin ja siihen liittyvän tunnusluvun säilyttämisestä samassa lompakossa.

Maksupalvelulain noudattamista valvovat Finanssivalvonta ja kuluttaja-asiamies.

Lisätietoja: 

Uusi maksupalvelulaki tuli voimaan 1.5.2010
Kuluttajavirasto, maksukortit  
What is SEPA? (englanniksi)