Uutinen 1.6.2010

EU korostaa lentoturvallisuutta

Eu korostaa lentoturvallisuuttaEuroopan laajuinen liikennesuunnittelu on tärkeää kriisitilanteiden varalta. Kuva: Euroopan unioni.

Islannissa 15. huhtikuuta alkanut Eyjafjalla-tulivuoren purkaus pysäytti Euroopan lentoliikenteen lähes kokonaan. Yli 100 000 lentoa peruttiin ja noin 10 miljoonaa lentomatkustajaa jäi ilman kyytiä. Euroopan unioni painottaa Euroopan laajuista liikennesuunnittelua kriisitilanteiden varalta.

Liikennekomissaari Siim Kallas esitti toukokuun alussa liikenneministerien ylimääräisessä kokouksessa toimintaehdotuksia vastaavan tilanteen varalle. Komissio antoi äskettäin uudet suositukset lentoliikenteen tuhkahaittojen minimoimiseksi.

”Tulivuorenpurkaukset eivät kunnioita sääntöjä”, totesi komissaari Kallas 4. toukokuuta. Hän piti tärkeänä, että Euroopassa seuraavalla kerralla pystytään toimimaan joustavammin ja ripeämmin. EU:n liikenneministerit hyväksyivät kokouksessa muun muassa lentomatkustajien oikeuksien säilymisen täysin ennallaan. Neuvosto hyväksyi myös päätelmät, joissa korostetaan lentoturvallisuuden ensisijaisuutta ja korkean tason turvallisuusstandardeja.

Liikenneministerien kokouksessa päätettiin lisäksi nopeuttaa yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan käyttöönottoa ja neuvosto painotti myös, että kriisitilanteiden varalta tarvitaan Euroopan laajuista liikennesuunnittelua. Ponnistelut pitäisi erityisesti keskittää siihen, että jos yksi matkustustapa ei toimi, on mahdollista korvata se jollakin toisella.

EU:n uudet toimenpiteet vulkaanisesta tuhkasta aiheutuvien haittojen minimoimiseksi

Komissio antoi 21. toukokuuta suositukset, joilla pyritään minimoimaan tuhkapilvestä johtuvat ilmatilan sulkemiset turvallisuutta heikentämättä.

Kyseisiä suosituksia ovat olleet laatimassa EU:n komissio, Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) sekä Euroopan ilmatilaa valvova Eurocontrol, jotka ovat viimeisen kuukauden aikana tehneet yhteistyötä lentoyhtiöiden sekä lentokone- ja moottorivalmistajien kanssa.

Uudistetun menettelytavan avulla jäsenvaltiot voivat hallinnoida ilmatilaansa joustavammin. Lisäksi EU:n komissio ja Eurocontrol ovat päättäneet perustaa European Aviation Crisis Coordination Cell (EACCC) -yksikön Euroopan laajuisia lentoliikenteen kriisitilanteita varten nopean toiminnan varmistamiseksi.

Kuinka parannettu menettelytapa toimii?

Euroopan lentoturvallisuusvirasto antaa turvallisuussuosituksen, joka perustuu Eurocontrolin määrittelemiin ilmatila-alueisiin, jotka on nimetty niiden värien mukaan, joita ilman vulkaanista tuhkapitoisuutta monitoroiva Volcanic Ash Advisory Centre käyttää kartoissaan.

Valkoinen alue: normaalit lentokäytännöt ovat voimassa
Punainen alue: saattaa sisältää jonkin verran vulkaanista tuhkaa mutta jossa voidaan lentää.
Harmaa alue: alueella voidaan lentää tietyin ehdoin.
Musta alue: alueella suositellaan lentojen kieltämistä koska ennustetut tuhkapitoisuudet ylittävät moottorivalmistajien asettamat turvarajat.

Komission suositusten suurin vaikutus tulee harmaan alueen myötä, mikä sallii jäsenmaille suurempaa joustavuutta niiden päättäessään ilmatilansa käytöstä kuitenkaan tinkimättä turvallisuudesta.

Volcanic Ash Advisory Centre julkaisee kuuden tunnin välein kaavioita, jotka Eurocontrol muiden saatavilla olevien päivitysten kera laittaa portaaliinsa.

Jäsenmaat tiedottavat lentokäytännöstään vastuualueellaan ja navigointipalveluiden tuottajat hallinnoivat käytössä olevia ilmatilan käytön rajoituksia yhteistyössä Eurocontrol’iin kuuluvan Central Flow Management Unit (CFMU) –yksikön kanssa.

Komissio korostaa matkustajien oikeuksia

Komissio painotti matkustajien oikeuksia huhtikuussa antamassaan tiedonannossa.

Lentoyhtiöillä on velvollisuus tiedottaa matkustajille heidän oikeuksistaan sekä lentoaikatauluista. Matkustajilla on oikeus myös huolenpitoon. Tällä tarkoitetaan ruokaa, juomaa ja majoitusta tarvittaessa. Odotusajan pituudesta riippuen lentoyhtiöillä on velvollisuus huolehtia uudelleen reititystä odottavan matkustajan aterioista sekä tarvittaessa yöpymisestä yhdeksi tai useammaksi yöksi.

Matkustajilla, joiden lento on tuhkapilven vuoksi peruuntunut, on oikeus saada rahansa takaisin matkalipusta tai saada matka toisen reitin kautta. Jos asiakas valitsee lentolipun hinnan palautuksen, lentoyhtiön velvollisuus huolehtia asiakkaan ruokkimisesta tai majoituksesta loppuu siihen. Jos taas asiakas haluaa matkustaa toisen reitin kautta, voivat lentoyhtiöt tarjota uudelleen reititystä esimerkiksi rautateitse.

Euroopan yhtenäinen ilmatila -aloitteen toinen vaihe menossa

Euroopan yhtenäinen ilmatila -aloitteen (Single European Sky) ensimmäinen vaihe tuli voimaan vuonna 2004. Ensimmäisessä vaiheessa (SES I) keskityttiin ennen muuta ilmatilan ruuhkautumisen parantamiseen sekä turvallisuuskysymyksiin. Alun perin nyt meneillään olevan toisen vaiheen (SES II) päämäärät piti saavuttaa vuoden 2012 loppuun mennessä. Toisen vaiheen, jonka nopeuttamisesta ministerikokouksessa päätettiin, päämääriä ovat turvallisuuden parantaminen edelleen, kustannusten alentaminen ja myöhästymisten vähentäminen. Myös ympäristöasiat kuuluvat olennaisesti SES II:een ja tavoitteena on vähentää ilmailun kasvihuonekaasupäästöjä ilmaliikenteen paremman hallinnan avulla.

Lisätietoja:

Euroopan komissio on julkaissut tiedotteet: Lentomatkustajien oikeudet  ja  Valituslomake.

ECC-Net, Euroopan Kuluttajakeskus
Volcanic Ash Crisis: Frequently Asked Questions, Memo/10/143 (englanniksi)
Ash Cloud Crisis (englanniksi)
Passenger Rights (englanniksi)
European measures to minimise disruption caused by volcanic ash (englanniksi)