Uutinen 11.6.2010

EU:n ulko- ja kehitysministerit koolla Luxemburgissa

Tiedote 187/2010
11.6.2010

EU:n ulkoasiainneuvoston kokous pidetään 14. kesäkuuta Luxemburgissa. Ulkoministerikokoonpanon pääaiheita ovat Gazan tilanne ja Iranin ydinohjelma. Kehitysministerien aiheita ovat YK:n vuosituhattavoitteet ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Suomea kokouksessa edustavat ulkoministeri Alexander Stubb ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen.

Ulkoministerikokous

Ulkoministerit keskustelevat Gazan tilanteesta ja Israelin iskusta Gazaan matkalla olleeseen avustussaattueeseen. Keskustelussa on esillä erityisesti Gazan saarron ongelmat ja iskun perusteellinen ja puolueeton selvittäminen. Suomen tavoitteena on rauhanprosessin jatkuminen ja Gazan saarron purkaminen. Yksi askel saarron purkamiseen olisi, että Israel listaisi erikseen tuotteet, joita Gazaan ei saa viedä, ja sallisi muun tavaran viennin. Tällä hetkellä listattuna ovat tuotteet, joita Gazaan saa viedä.

Neuvosto keskustelee myös Iranin ydinohjelmasta ja siihen liittyvistä pakotteista. Esillä on YK:n turvallisuusneuvoston hyväksymä pakotepäätöslauselma ja EU:n jatkotoimet. Suomi pitää turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa tärkeänä signaalina. Suomi tukee kahden raiteen politiikkaa eli neuvotteluratkaisun etsimisen ohella Iranin painostamista pakotteilla.

Neuvosto keskustelee ja antaa päätelmät Länsi-Balkanin tilanteesta. Aihe on esillä lounaalla, jolla mukana on entisen Jugoslavian kansainvälisen rikostuomioistuimen ICTY:n pääsyyttäjä Brammertz, joka kertoo vaikutelmiaan alueen maiden ICTY-yhteistyön tilanteesta. Neuvosto keskustelee pääsyyttäjän arvioiden valossa EU:n ja Serbian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen kansallisten ratifiointien käynnistämisestä. Esillä on myös Albanian poliittinen tilanne. Lisäksi neuvosto palannee Makedonian jäsenyysneuvotteluihin, joiden pikaista aloittamista Suomi tukee.

Ulkoministerit keskustelevat Etyjin puitteissa käytävästä vuoropuhelusta eli ns. Korfun prosessista, jonka taustalla on Venäjän presidentti Medvedevin aloite eurooppalaiseksi turvallisuussopimukseksi. Suomi pitää tärkeänä EU:n keskeisen roolin säilyttämistä prosessissa sekä EU:n yhteisten prioriteettien määrittelyä Korfun prosessin väliraporttia ja heinäkuun Etyjin epävirallista ulkoministerikokousta silmällä pitäen.

Somalian merirosvousongelma on sekä kehitysministerien että ulkoministerien asialistalla. Aiheesta on tarkoitus antaa päätelmät. Lounaskeskusteluun osallistuu EU:n merioperaatio Atalantan komentaja amiraali Hudson. Keskustelussa on esillä merirosvoudesta epäiltyjen oikeudenkäynnit ja tuomioiden täytäntöönpano. EU pyrkii neuvottelemaan kiinniotettujen merirosvojen siirtämistä koskevista sopimuksista alueella sijaitsevien maiden kanssa. Suomi korostaa laajaa keinovalikoimaa, jolla EU:n tulisi edistää maan vakautta ja vaikuttaa merirosvouden moniulotteisiin syihin. Suomi valmistelee osallistumista Atalantaan yhdellä aluksella vuonna 2011.

Ulkoministerikokouksessa tehdään vuotuinen arviointi unionin yhteisestä Kuuba-kannasta ja annetaan aiheesta päätelmät. Tämän lisäksi neuvosto antaa päätelmät lapsityövoiman käytöstä sekä Etelä-Kaukasian tilanteesta. Asialistalla on myös arvio EU:n toimista Haitissa.

Kehitysministerikokous

Kehitysministerit keskustelevat YK:n vuosituhattavoitteista hyväksyen samalla EU:n kannan syksyn vuosituhattavoitteiden tarkastelukokoukseen. Suomen tavoitteena kokouksessa on, että EU antaa voimakkaan poliittisen signaalin vuosituhattavoitteiden saavuttamisesta tavoiteaikataulun mukaisesti.

Neuvostossa käsitellään myös sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten ja tyttöjen aseman vahvistamista kehitysyhteistyössä. Neuvosto hyväksyy osana vuosituhattavoitepäätelmiä komission esityksen sukupuolten välistä tasa-arvoa käsitteleväksi toimintasuunnitelmaksi. Naisten ja tyttöjen aseman parantaminen ja sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen painopiste Suomen kehityspolitiikassa ja ihmisoikeuspolitiikassa. Suomi painottaa, että EU:n tulee maailman suurimpana kehitysavun antajana ja Suomen kehitysyhteistyömäärärahojen suurimpana vastaanottajana edistää resursseillaan tasa-arvoa ja sen edistämistä kansainvälisesti.

Lisätietoja: ulkoministerien kokouksesta ulkoministerin diplomaattiavustaja Päivi Pohjanheimo, puh. 09 1605 5332 tai 050 511 3786, ja ulkoasiainsihteeri Juha Mustonen, puh. 09 1605 5018 tai 040 726 6124, ja kehitysministerien kokouksesta ulkomaankauppa- ja kehitysministerin virkamiessihteeri Päivi Nevala, puh. 09 1605 56171 tai 040 753 4375, ja lähetystöneuvos Pirjo Suomela-Chowdhury, puh. 09 1605 6272 tai 040 721 7159