Uutinen 17.6.2010

EU uudisti energiatehokkuusdirektiivin

Energiatehokkuusmerkintädirektiivi uudistuuEnergiakomissaari Günther Öttinger kertoi uudistetusta energiatehokkuusmerkintädirektiivistä. Kuva: Euroopan unioni.

Uusi direktiivi tuo mukanaan kolme uutta A-luokkaa tarjoten kuluttajille entistä paremmat mahdollisuudet energian säästämiseen. EU:lle avautuu mahdollisuus toteuttaa sitoumustaan CO2–päästöjen vähentämiseksi. 

Euroopan parlamentti hyväksyi uudistetun direktiivin 19. toukokuuta. Jäsenmailla on nyt vuosi aikaa saattaa uusi säädös voimaan kansallisessa lainsäädännössään. Jo aikaisempi, vuonna 1992 voimaantullut energiatehokkuusmerkintädirektiivi, velvoitti valmistajat ja jälleenmyyjät varustamaan kotitalouskoneet energiatehokkuusmerkinnöillä, jotka ilmaisevat niiden energian kulutuksen. Merkintävelvollisuus koski muun muassa jääkaappeja, pakastimia, uuneja, ilmanvaihtolaitteita, tiskikoneita, pesukoneita, kuivausrumpuja ja lamppuja. Uudistettu direktiivi sisältää laajemman valikoiman liike- ja teollisessa toiminnassa käytettäviä laitteita. Tällaisia ovat esimerkiksi televisiot, vedenlämmittimet ja lämminvesivaraajat.

Uudistus tuo kolme uutta A-luokkaa

Uudistettu energiatehokkuusmerkintädirektiiviEnergiatehokkuus-merkintädirektiiviin tulee kolme uutta A-luokkaa. Kuva: Euroopan unioni.

Energiatehokkuusmerkintä laitteissa säilyy samannäköisenä kuin aiemmin ja luokat ovat edelleen A-G. Energiatehokkain A-luokka merkitään entiseen tapaan vihreällä ja energiaa eniten kuluttava luokka G punaisella. Uudistus tuo mukanaan kolme uutta A-luokkaa, jotka ovat A+, A++ ja A+++. Uusi asteikko tulee lisäämään valmistajien välistä kilpailua. Uudistetun energiatehokkuusdirektiivin mukaan mainoksissa, joissa mainitaan energiaan tai hintaan liittyvää tietoa, täytyy olla viittaus tuotteen energiatehokkuusluokkaan. Myös laitteiden käyttöoppaissa ja valmistajien esitteissä täytyy olla selitys laitteen energian kulutuksesta tai energiatehokkuusluokasta.

Merkinnät auttavat kuluttajia valitsemaan energiatehokkaita laitteita

Energiatehokkuusmerkintöjen tarkoitus on saada asiakas huomioimaan tuotteen käyttökustannukset jo ennen sen hankkimista. Energiatehokkaat laitteet ovat ehkä ostettaessa kalliimpia, mutta tuottavat voittoa niiden käyttöikää säästävän energiatehokkuuden ansiosta. Esimerkiksi vuonna 1998 myydyistä pesu- ja tiskikoneista 10 prosenttia kuului A-luokkaan, kun taas vuoteen 2005 mennessä vastaava luku oli jo noin 90 prosenttia.

Lisätietoja:

Energiatehokkuusmerkintädirektiivi (Euroopan parlamentti)
Energiamerkintä (työ- ja elinkeinoministeriö)
Energia (Euroopan unionin portaali)
Energy Labelling of Domestic Appliances (englanniksi)
Frequently Asked Questions on the Energy Labelling Directive (englanniksi)