Uutinen 21.6.2010

EU:n uimavesien laatu on hyvä

UimarannatSuomalaisten uimarantojen vesi on EU:n mittapuilla laadukasta. Kuva: Paul Williams/Helsingin kaupungin kuvapankki.

Suomalaiset uimavedet ovat hyvälaatuisia, kertoo Euroopan komission raportti. Lähes kaikki viime kesänä tutkituista uimarannoista olivat EU:n vaatimusten mukaisia. Uimarantojen tila on yleisesti ottaen hyvä koko unionin alueella.

Komission raportin mukaan lähes kaikki Suomen uimarannat täyttivät viime vuonna EU:n uimavesidirektiivin vaatimukset. Vain yksi ei läpäissyt seulaa. Vesien laatu oli selvästi vaadittua parempi, sillä 89 prosenttia uimarannoista täytti myös minimiedellytyksiä tiukemmat ohjearvot. Näytteitä otettiin 339 suomalaiselta uimarannalta.

EU:n uimavedet ovat pääosin puhtaita

Useimmat EU-alueen uimavesistä täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset. Viime vuonna unionissa tarkastettiin 20 600 uimarantaa. Merten uimarannoista 96 prosenttia ja sisävesirannoista 90 prosenttia täytti vähimmäisvaatimukset. Sisävesien laatu heikentyi hieman, sillä uimakelpoisia rantoja oli kaksi prosenttia viimevuotista vähemmän.

Lomalaiset voivat uida yleisesti ottaen turvallisin mielin, sillä puhtaimmat uimavedet löytyivät tuttuun tapaan Kyproksen, Kreikan, Ranskan ja Maltan rannoilta. Samaan joukkoon ulottuivat nyt myös Bulgaria ja Portugali, joiden tulokset olivat parantuneet huomattavasti edellisestä vuodesta. Sen sijaan Puolassa kannattaa olla tarkempi – 12 prosenttia uimapaikoista ei ollut hyväksyttävässä kunnossa.

Tiukentuneet lait ja parantuneet vedenpuhdistusjärjestelmät ovat parantaneet uimavesien tilaa huomattavasti viime vuosikymmenten aikana.  Vesien kunnosta on silti syytä olla huolissaan. Rannikoilla vedenlaatua uhkaa etenkin sinilevä, jonka arvellaan lisääntyvän ilmastonmuutoksen myötä. Viime kesänä sinilevää esiintyi Suomen rannoilla kausittain.

Uimavedet tutkitaan vuosittain

Vesien puhtaus on tärkeää ympäristön hyvinvoinnin kannalta. Uimavesien laadulla on myös taloudellinen merkitys. Joka vuosi miljoonat eurooppalaiset hakeutuvat lomailemaan vesien äärelle, joten vesien puhtaus vaikuttaa myös matkailuelinkeinon kannattavuuteen. Likaiset vedet eivät houkuttele ja niissä piilee terveysriskejä.

EU:n uimavesidirektiivillä pyritään ehkäisemään vesien pilaantumista, suojelemaan uimareiden terveyttä ja tiedottamaan kansalaisille uimavesien laadun mahdollisesta heikkenemisestä.

Jäsenmaiden on tutkittava viralliset uimarantansa ja raportoitava niiden laadusta vuosittain komissiolle. Laatutesteissä mitataan fysikaalisten, kemiallisten ja mikrobiologisten saasteiden määrää. EU:n uimaveden laadulle asettamat vähimmäisvaatimukset on täytettävä, mutta jäsenmaat voivat laatia tiukempiakin sääntöjä. Komissio raportoi edellisen kesän uimavesien kunnosta aina alkukesällä uimakauden kynnyksellä.

Lisätietoja:

Komission uimavesiraportti (englanniksi)
Komission uimavesiraportti, Suomen uimavedet (englanniksi)
Uimavedet, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos