Uutinen 24.6.2010

Eurooppa-neuvostossa talousaiheet pääosassa

Tallinna Ensi vuonna Virossakin voi maksaa ostokset euroilla. (Kuva: Euroopan Komissio)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi kokouksessaan 17. kesäkuuta Eurooppa 2020 -strategian ja etsi keinoja rahoitusmarkkinoiden rauhoittamiseksi. Viro toivotettiin tervetulleeksi euroon ja Islannin jäsenyysneuvotteluille näytettiin vihreää valoa.

EU:n huippukokous kokoontui ensimmäistä kertaa lähes puoleentoista vuoteen niin, ettei asialistalla ollut akuuttia kriisiä. Talouskriisi ei ole kuitenkaan vielä ohi, mikä yhdessä Espanjan tilanteen huolen kanssa heitti pienen varjon kokouksen ylle. Tästä huolimatta kokouksen ilmapiiriä kuvailtiin rauhalliseksi ja harmoniseksi, tai Ison-Britannian pääministerin John Cameronin sanoin käytännölliseksi. Päämiehet pystyivät keskittymään suurempiin linjauksiin.

Eurooppa 2020 -strategia sai lopullisen hyväksynnän

Yksi kokouksen päätoimista oli Eurooppa 2020 -strategian, eli Euroopan uuden työllisyys- ja kasvustrategian, hyväksyminen. Neuvosto hyväksyi strategian yleistavoitteet sekä vahvisti myös sen talous- ja työllisyyspoliittiset suuntaviivat. Strategian tavoitteena on tehdä kriisin jälkeisestä Euroopasta entistä vahvempi sekä sisäisesti että kansainvälisesti. Tämä saavutetaan lisäämällä kilpailukykyä, tuottavuutta, kasvumahdollisuuksia , sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja taloudellista lähentymistä.

Kokouksessa esiteltiin strategian ensimmäinen lippulaivahanke, Euroopan digitaalistrategia, jonka hyväksymistä Suomi on ajanut. Tavoitteena on digitaalisten yhteismarkkinoiden luonti vuoteen 2015 mennessä.

Talousasiat tapetilla

Talousasioista käytiin vilkasta keskustelua. Useat jäsenvaltiot ovat asettaneet julkisen talouden vakauttamisen etusijalle tehostaen toimintaansa. Toimet ovat tarpeen, sillä ainoastaan Luxemburgin budjettialijäämä on alle EU:n salliman kolmen prosentin. Neuvostossa nostettiin esiin sanktiojärjestelmän uudistus julkisen talouden vakauden turvaamiseksi. Sanktiot halutaan muuttaa automaattisiksi. Niitä ei siis määrättäisi nykyiseen tapaan poliittisilla päätöksillä, vaan sanktiot koskisivat automaattisesti maita, jotka hoitavat talouttaan huonosti. Tämä on ollut myös Suomen tavoite.

Lisäksi Eurooppa-neuvosto päätti pankkien julkisista stressitesteistä. Suomi on ajanut näitä jo pitkään, mutta vasta nyt ilmapiiri oli niille myönteinen. Stressitestillä tarkoitetaan arviota siitä, kuinka pankkien varallisuus ja luottojen vakuudet kestävät taantuman mahdollisen pitkittymisen. Lisäksi keskusteltiin transaktio- eli valuutansiirtoveron käyttöönotosta. Vero kohdistuisi valuutasta toiseen tehtyihin kauppoihin. Veron käyttöönoton selvittämistä päätettiin jatkaa.

Viro euroon ja Islannin EU-jäsenyysneuvotteluille vihreää valoa

Huippukokous hyväksyi yksimielisesti Viron mukaan yhteisvaluutta euroon. Viro ottanee euron käyttöönsä 1. tammikuuta 2011, mikä on varmasti monelle suomalaiselle matkailijalle mieluinen uutinen. Lopullinen sinetti Viron eurojäsenyydelle annetaan heinäkuun puolivälissä EU:n valtiovarainministereiden ECOFIN- kokouksessa, jossa myös lyödään lukkoon Viron kruunun vaihtokurssi euroon nähden.

Päämiehet olivat myös tyytyväisiä komission lausuntoon Islannin EU-jäsenyydestä. Eurooppa-neuvoston lausuman mukaan Islanti täyttää kaikki tarvittavat jäsenyysvaatimukset ja liittymisneuvottelut voidaan aloittaa. EU-jäsenmaat luottavat Islannin kykyyn ja haluun vastata vielä auki oleviin kysymyksiin tulevissa EU-jäsenyysneuvotteluissa.

Lisätietoja:

Eurooppa-neuvoston päätelmät