Uutinen 13.7.2010

EU:n perustajajäsenellä edessä haasteellinen puheenjohtajuus

Yves Leterme ja Steven VanackereMuun muassa Yves Leterme ja Steven Vanackere hoitavat puheenjohtajuutta, kunnes uusi hallitus saadaan muodostettua (Kuva: Belgian puheenjohtajuussivut)

Belgian EU-puheenjohtajuuskaudella korostuu Lissabonin sopimuksen saattaminen täyteen toimintaan sekä talouskriisin ja ilmastonmuutoksen tuomat haasteet. Lisäksi Belgia aikoo erityisesti painottaa eurooppalaisen tutkimuksen merkitystä EU:lle.

Talous, ilmasto ja tutkimus Belgian päälinjauksia

Belgia muodostaa yhdessä Espanjan ja Unkarin kanssa puheenjohtajakolmikon, jossa jokainen toimii vuorollaan puheenjohtajana. Tällä menettelyllä vahvistetaan EU:n työn ja aloitteiden jatkuvuutta. Belgia otti ohjat nykyiseltä puheenjohtajamaalta Espanjalta 1. heinäkuuta.

Kolmikko on laatinut yhteisen ohjelman omalle 18 kuukauden kaudelleen. Yhteisellä agendalla ovat muun muassa talouskriisi, ilmastonmuutos sekä EU:n sosiaalisen agendan jatkaminen. Lisäksi jokainen maa tuo omalla kaudellaan esiin omia tärkeäksi katsomiaan asioita. Yhtenä Belgian tavoitteena on saada Lissabonin sopimus toimintaan täysivaltaisesti.

Muita tärkeitä asioita ovat ilmasto ja energia sekä Eurooppa 2020 -strategia, erityisesti sen taloudelliset ja sosiaaliset haasteet. Belgia haluaa myös parantaa tutkimusta Euroopassa poistamalla hallinnollisia esteitä tutkijoiden tieltä, jotta nämä kykenisivät entistä parempaan yhteistyöhön. Aiheeseen liittyen Belgia järjestää kolme suurta konferenssia syys-, loka- ja marraskuussa. Myös valmistautuminen Meksikossa joulukuussa pidettävään YK:n ilmastokokoukseen kuuluu puheenjohtajuuskauden tärkeisiin tehtäviin. Ilmastoasioissa Belgialle tärkeitä ovat hiilestä luopuminen, kuluttajansuoja sekä energiatehokkuus.

Belgian odotetaan myös kaikessa hiljaisuudessa ajavan EU:n laajentumista. Vaikka Belgia ei ole listannut laajentumista tärkeimpiin tavoitteisiin, tulee se todennäköisesti auttamaan Kroatiaa ja Islantia saavuttamaan tärkeitä merkkipaaluja jäsenyysneuvotteluissa. Belgia aikoo edistää viisumivapautta Bosnian ja Albanian kanssa.

Belgialla riittää haasteita kotimaassa ja EU:n kentällä

Belgialla on paljon kokemusta EU–asioiden hoidosta, onhan kyseessä yksi kuudesta EU:n perustajamaasta. Maan pääkaupungissa Brysselissä sijaitsee EU:n komissio, parlamentti ja lukuisa määrä muita instituutioita. Nyt alkava puheenjohtajuuskausi on jo kahdestoista maan historiassa, joten osaamista löytyy ja Belgia osaa suhtautua puheenjohtajuuteen rauhallisesti ja käytännöllisesti. Oma vaikutuksensa on myös sillä, että EU:n presidenttinä toimii belgialainen Herman Van Rompuy.

Puheenjohtajakauden haasteista vähäisin ei ole maan sisäinen kriisi. Maan hallitus kaatui keväällä sisäisiin erimielisyyksiin. Belgiassa järjestetään uudet parlamenttivaalit 13. kesäkuuta. Näin ollen maalle jää vain joitakin viikkoja toimivan hallituksen muodostamiseen ennen alkavaa EU-puheenjohtajakautta. Usein hallituksen muodostaminen on vienyt huomattavasti pidempään.

Belgiassa hallituksen kaatumisen mahdollisuus oli kuitenkin osattu ottaa huomioon sisäpoliittisen epävakauden takia. Puheenjohtajuuskauteen alettiin valmistautua hyvissä ajoin, joten hallituksen kaatumisen ei pitäisi olla katastrofi Belgialle. Puolueet ovat Belgiassa yksimielisiä siitä, että sisäpoliittinen tilanne ei tule aiheuttamaan ongelmia EU puheenjohtajuudelle. Suurin osa puolueista on ottanut osaa puheenjohtajuuskauden valmisteluihin, joten uusi hallitus tulee niitä tuskin muuttamaan. Ennen kuin uusi hallitus saadaan kasattua, puheenjohtajuutta hoitanee toimitusministeriö sekä entinen pääministeri Yves Leterme. Ulkosuhteissa Belgia tulee ottamaan niin sanotun takapenkkiläisen roolin edustustehtävien siirtyessä pääasiassa presidentti Van Rompuylle ja ulkoministeri Ashtonille.

Sisäisten ongelmien lisäksi talouskriisi on edelleen uhkana Euroopalle. Kreikan, Espanjan ja Portugalin ongelmat tuovat oman lisänsä, joten Belgialla tulee varmasti olemaan kiireinen puheenjohtajakausi.

Puheenjohtajamaan rooli

Puheenjohtajamaan tärkeimpiä tehtäviä on toimia ministerineuvostojen ja niiden työryhmien puheenjohtajana, lukuun ottamatta ulkoasianneuvostoa. Se myös toimii sovittelijana, mikäli jäsenmaat eivät ole kannoissaan yksimielisiä. Puheenjohtajamaa toimii myös yhtenä EU:n edustajana ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, kunnes uusi ulkosuhdehallinto on toimintakykyinen. Puheenjohtajuus ei tuo mitään ylimääräisiä etuja, ainoastaan mahdollisuuden tuoda esiin itselle tärkeitä aiheita.

Lisätietoja:

Belgian puheenjohtajaohjelma (englanniksi)
Belgian puheenjohtajasivut (englanti, ranska, hollanti)