Uutinen 29.7.2010

Islanti aloitti EU-jäsenyysneuvottelut

Islannin jäsenyysneuvottelut Euroopan unionin kanssa alkoivat 27. heinäkuuta. Neuvottelujen odotetaan sujuvan ripeästi, koska 320 000 asukkaan Islanti on vakaa demokratia ja se kuuluu jo Euroopan talousalueeseen ja Schengen-alueeseen.

IslantiIslannin lainsäädäntö on suurelta osin harmonisoitu EU:n vaatimuksiin. Kuva: Johannes Jansson, Pohjoismaiden neuvosto

EU-jäsenyysneuvottelujen tahti riippuu kuitenkin siitä, kuinka Islanti noudattaa taloudellisia velvoitteitaan. Erityiskysymyksiä ovat maan velkakiista Britannian ja Hollannin kanssa, maatalous, Islannin halukkuus säilyttää omavaraisuutensa ruoantuotannossa, kalastusasiat ja unionin vaatimus Islannin valaanpyynnin lopettamisesta.

Ennen EU:hun liittymistä Islannissa järjestetään liittymisestä kansanäänestys. Jäsenyyden läpimeno kansanäänestyksessä ei ole varmaa, sillä maan tuoreen mielipidekyselyn mukaan lähes 60 % islantilaisista kannattaa jäsenyyshakemuksen perumista. Neljä maan viidestä puolueesta vastustaa nykyisin EU-jäsenyyttä.

Liittyminen Euroopan unioniin

Kaikki laajentumiskriteerit, eli Kööpenhaminan kriteerit, täyttävät maat voivat hakea EU:n jäsenyyttä. Unionin jäseneksi pyrkivän maan on lähetettävä jäsenhakemus EU:n neuvostoon. Hakemuksessa hakijamaa pyytää komissiota arvioimaan sen mahdollisuuksia vastata jäsenyysedellytyksiä. Jos komission arvio on myönteinen ja jos neuvosto yksimielisesti päättää liittymisneuvottelujen aloittamisesta, liittymisneuvottelut ehdokasmaan ja kaikkien jäsenmaiden kesken käynnistyvät virallisesti.

Tämänhetkiset ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokkaat

EU:n tulevat laajentumiset koskevat Kaakkois-Euroopan maita, jotka ovat erilaisissa kehitysvaiheissa unioniin liittymisessä. Parhaillaan jäsenyysneuvotteluja käydään Turkin ja Kroatian kanssa.  Myös entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle on myönnetty ehdokasmaan asema, mutta liittymisneuvotteluja ei ole vielä aloitettu.

Mahdollisia tulevia ehdokasmaita ovat Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Serbia ja Kosovo.

Lisätietoja:
href="http://ec.europa.eu/enlargement/index_fi.htm">Euroopan komission laajentumissivusto
Islannin ulkoasiainministeriön laajentumissivusto