Uutinen 3.8.2010

Ecofin-neuvosto hyväksyi Viron euroon ja kävi keskustelua budjettialijäämistä

Talouskomissaari Olli RehnTalouskomissaari Olli Rehn uskoo, että EU-maat hyväksyvät komission ehdotukset budjettikurin tiukennuksesta. Kuva: Euroopan komissio

Euroopan unionin jäsenmaiden valtionvarainministerien kokouksessa nousivat esiin taantuman torjunta sekä budjettialijäämät EU-maissa, mukaan lukien Suomessa. Lisäksi Viro toivotettiin tervetulleeksi euroon.

Viro euroon heti vuoden 2011 alussa

Heinäkuun 13. pidetty Ecofin-kokous antoi Viron eurohakemukselle lopullisen hyväksynnän ja näin Virosta tulee euro-alueen 17. maa vuoden 2011 alusta. Valtiovarainministerit vahvistivat samalla Viron kruunun ja euron vaihtokurssin, yksi euro vastaa 15,6466 kruunua. Viro on joutunut ponnistelemaan ahkerasti, jotta se on saavuttanut EU:n vaatimukset. Euroalueeseen päästäkseen Viro on joutunut pitämään inflaationsa, valtionvelkansa, budjettivajeensa sekä korkotasonsa kurissa. Hinta on ollut kuitenkin kova, sillä työttömyys on noin 15 prosenttia ja niin julkisella kuin yksityisellä puolella on palkkoja leikattu reilusti. Samalla myös eriarvoistuminen on lisääntynyt.

Budjettialijäämät puheenaiheena, myös Suomelta vaaditaan toimia

Neuvostossa käytiin läpi toimia EU-maiden budjettialijäämien kuriin saamiseksi. Jäsenmaista ainoastaan Luxemburg, Ruotsi ja Viro ovat onnistuneet pitämään budjettivajeensa vaaditussa kolmessa prosentissa. Budjettivajeet vaihtelevat EU-maiden välillä melko paljon, sillä esimerkiksi Itävallan budjettivaje on noin neljä prosenttia kun se Espanjalla ja Isolla-Britannialla on yli 11 prosenttia.

Suomikaan ei saa neuvostolta puhtaita papereita, sillä budjettivajeen odotetaan Suomessa nousevan noin neljään prosenttiin tänä vuonna. Suomi joutuu yhdessä Bulgarian, Tanskan ja Kyproksen kanssa neuvoston erityiseen tarkkailuun. Neuvoston vaatimuksena on, että Suomen on saatava alijäämänsä kuriin jo ensi vuonna. Korjaukset on tehtävä 13. tammikuuta 2010 mennessä.

Yhteistyötä EU-parlamentin kanssa talousasioissa

Ecofin-neuvosto toimii yhteistyössä parlamentin kanssa EU:n talouden parantamiseksi. Ecofin on jo vuoden 2009 lopulla esittänyt lukuisia ehdotuksia, kuinka Euroopan taloutta saataisiin vahvemmaksi ja miten tulevia kriisejä voitaisiin parhaiten estää. Ehdotuksiin kuuluvat muun muassa luonnos vakavaraisuuden valvonnasta sekä eurooppalaisen pankkien valvonta- ja markkinaviranomaisen perustaminen. Neuvosto haluaa lisäksi taata viranomaisille riittävät valtuudet uusilla direktiiveillä.

Neuvoston ja parlamentin yhteistyö on tärkeää, sillä käytännössä kaikki ehdotukset vaativat parlamentin hyväksynnän. Tavoitteena on saada ainakin neljä uutta valvontaviranomaista toimimaan jo vuoden 2011 alusta. Ecofin ja parlamentti ovat käyneet neuvotteluja tasaisella tahdilla, mutta kaikissa asioissa ei täydellistä yhteisymmärrystä ole vielä löytynyt.

Jäsenmaille ohjeita Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi

Kokouksessa tärkeään rooliin nousi myös EU:n työllisyys- ja kasvustrategia Eurooppa 2020. Strategian toimeenpano jäsenmaissa on tärkeää. Neuvosto esitti yleisiä ehdotuksia ja suuntaviivoja rakenteellisista uudistuksista, mutta jäsenvaltioiden tulee itse huolehtia niiden yksityiskohdista.

Kokouksessa neuvosto painotti erityisesti kansallisten toimien tärkeyttä ja kasvua haittaavien pullonkaulojen poistamista. Erityisen tärkeää on julkisen talouden laadun ja vakauden varmistaminen. Lisäksi innovaatioita, kehitystä ja tutkimusta on tuettava ja koulutusta kehitettävä. Neuvosto korosti myös kestävää kehitystä sekä kasvihuonepäästöjen vähentämistä. Neuvosto aikoo seurata uudistusten toteutusta niin EU:n kuin jäsenvaltioiden tasolla.

Lisätietoa:

Ecofin–kokousraportti (Englanniksi)