Uutinen 3.8.2010

Eurooppalaista oikeutta omalta sohvalta

OikeusportaaliKomissaari Viviane Reding ja Belgian oikeusministeri Stefaan De Clerck avasivat eurooppalaisen oikeusportaalin heinäkuussa 2010. Kuva: Euroopan neuvosto.

Kuinka haetaan vahingonkorvauksia Espanjassa? Mistä löytyy oikeusapua Maltalla? Minkä jäsenvaltion tuomioistuimeen asia kuuluu? Euroopan oikeusportaali kokoaa yhteen tietoja EU-jäsenmaiden oikeuskäytännöistä ja helpottaa kansalaisten, yritysten ja ammattilaisten tiedonhakua ja työskentelyä oikeustapauksissa.

Heinäkuussa avatussa laajassa Euroopan oikeusportaalissa voi perehtyä eurooppalaisiin oikeuskäytäntöihin EU:n tasolla ja jäsenmaittain. Sen kautta pääsee kätevästi jäsenmaiden tiedonlähteisiin. EU:n ylläpitämään palveluun on koottu myös lukuisien oikeudellisten verkostojen ja alan toimijoiden yhteystiedot.

Kootut tiedot auttavat oikeuksien selvittämisessä

Euroopan oikeusportaalista löytyy kattavasti yleistä tietoa, mutta lisäksi se tarjoaa apua tosielämän tilanteiden ratkaisemiseksi. Tavallinen kansalainen löytää kootusti tietoja oikeuksistaan ja niiden käyttämisestä. Palvelussa voi tutustua esimerkiksi eri jäsenmaiden lainsäädäntöön ja vertailla niiden rangaistuskäytäntöjä. Tiedot löytyvät jäsenmaiden kielillä.

Rikoksen uhria portaali auttaa oikeuden hakemisessa. Yhteen paikkaan kootut tiedot auttavat selvittämään, mihin tuomioistuimeen oma tapaus kuuluu, millaisia oikeusviranomaisia erilaisissa tapauksissa voi hyödyntää ja mistä oikeat viranomaiset eri jäsenmaissa löytyvät. Sivuston linkit auttavat löytämään esimerkiksi asianajajan ja lakikielen taitavan tulkin. Palvelun avulla voi vertailla vaikkapa eri maiden oikeudenkäyntikuluja. Linkkejä löytyy monenlaisiin tarpeellisiin lisätietoihin, esimerkiksi oikeusalan sanastoihin.

Tiedonvaihto tehostuu

Oikeusalan ammattilaisille portaali tarjoaa tehokkaampaa tiedonkulkua jäsenmaiden välillä. Tavoitteena on esimerkiksi helpottaa maiden oikeusjärjestelmien vertailua ja tiedonsaantia toisissa jäsenmaissa tehdyistä päätöksistä. Sivuston kautta pääsee jäsenvaltioiden oikeustietokantoihin ja erilaisiin rekistereihin, joista tiedon saanti on perinteisesti ollut hidasta. Oikeusprosessien toivotaan sujuvan sukkelammin, kun asiakirjojen vaihto helpottuu. Videoneuvotteluilla pyritään vähentämään matkustustarvetta ja nopeuttamaan menettelyjä myös sitä kautta.

Kansainvälistyminen lisää rajat ylittäviä oikeusjuttuja

Kootulle oikeusalan tietokannalle lienee kysyntää, sillä liikkuvuuden lisäännyttyä rajat ylittävien oikeuspalveluiden tarve on kasvanut. Yhä useammat eurooppalaiset viettävät aikaa muissakin jäsenmaissa kuin kotimaassaan, opiskelu ja työskentely muissa maissa ovat yleistyneet ja kansainvälisten avioliittojen määrä on kasvanut. Pienetkin yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla. Näin ollen myös oikeustapaukset liittyvät yhä tavallisemmin useampaan jäsenmaahan. Rajat ylittäviin oikeusmenettelyihin osallistuu vuosittain 10 miljoonaa EU-kansalaista.

Lisätietoja:

Euroopan oikeusportaali