Uutinen 3.8.2010

Suomelle EU:n Inspire-direktiivin täytäntöönpanoa koskeva kanne

Valtioneuvoston viestintäyksikkö

Tiedote 243/2010
3.8.2010

Suomi on tiistaina 3. elokuuta vastaanottanut Euroopan komission Suomea vastaan nostaman kanteen. Kanne koskee EU:n paikkatietojärjestelmän (INSPIRE) perustamisesta annetun direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanoa. Komissio katsoo kanteessaan, että direktiiviä ei ole pantu ajoissa täytäntöön Ahvenanmaalla. Määräaika direktiivin täytäntöönpanolle päättyi 15.5.2009.

Komissio on antanut Suomelle asiaa koskevan virallisen huomautuksen 31.7.2009 ja perustellun lausunnon 29.1.2010. Nyt vireille panemallaan kanteella komissio saattaa asian unionin tuomioistuimen tutkittavaksi. Suomen on toimitettava vastineensa unionin tuomioistuimelle 13.9.2010 mennessä.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Mervi Pere, ulkoasiainministeriö, p. 09 1605 5710