Uutinen 9.8.2010

EU kehittää matkailua ja matkustajien oikeuksia

Espanjan rantaaEurooppa on maailman suosituin matkakohde. Kuva: Wikimedia commons

Matkailu on erittäin tärkeää EU:lle ja sen rooli todennäköisesti kasvaa entisestään tulevina vuosina. Sen työllistävä vaikutus on EU:ssa huomattava. Matkustajien oikeuksia pyritään laajentamaan.

EU:n matkailuteollisuus tuottaa yli viisi prosenttia alueen bruttokansantuotteesta ja työllistää suoraan noin 9,7 miljoonaa ihmistä, eli yli viisi prosenttia EU:n työvoimasta. Lisäksi huomioitaessa matkailun liitännäisalat on matkailun vaikutus talouteen ja työllisyyteen vieläkin suurempi.

Matkailuala on myös hyvin tärkeä nuorten työllistäjä. Nuorten osuus onkin kaksi kertaa suurempi kuin muilla toimialoilla. Lisäksi talouskasvu on ollut viime vuosina vahvempaa matkailualalla kuin muilla aloilla.

Unioni haluaa lisää matkustajia

EU on julkaissut uuden matkailun kehityssuunnitelman, jonka avulla halutaan lisätä Eurooppaan suuntautuvaa matkailua ja siten vauhdittaa alueen talouskasvua. Suunnitelmalla halutaan myös lisätä EU:n sisäistä matkailua. Tähän yhdeksi keinoksi on ehdotettu koulujen loma-aikojen parempaa koordinointia.

Eurooppa on tällä hetkellä maailman suosituin lomakohde. Vuonna 2008 se houkutteli 40 prosenttia kaikista lomailijoista ja vuonna 2009 maailman matkailukohteiden 10 kärjessä -listalle ylsi viisi EU-maata. Kilpailu matkustajista kiristyy tulevaisuudessa etenkin Aasian ja Etelä-Amerikan kanssa. Oma haasteensa on myös väestön ikääntyminen, sillä se tuo markkinoille suuren joukon ostovoimaisia eläkeläisiä, joiden tarpeisiin on pystyttävä vastaamaan.

Matkailuala on hyvin altis kausivaihteluille, kuten talouskriiseille. Tuoreen talouskriisin aikana vuonna 2009 matkailijoiden määrä väheni noin kuusi prosenttia. Vähenemisestä kärsivät tosin muutkin maanosat Afrikan ollessa ainoa poikkeus.

Matkailijoita houkutellaan laatumerkillä ja teemamatkoilla

Komissio on ehdottanut, että EU:ssa otetaan käyttöön laatumerkkijärjestelmä, jotta korkealaatuiset palvelut saisivat paremmin näkyvyyttä. Myös kestävää matkailua halutaan kehittää ja luoda sille peruskriteerit. Komissio toivoo teknologian parempaa hyödyntämistä. Esimerkiksi varauspalveluita voitaisiin keskittää paremmin ja niitä tulisi voida käyttää matkapuhelimella.

Komission mukaan Eurooppa tarjoaa hyviä mahdollisuuksia erilaisiin teemamatkoihin, kuten kylpylälomiin, ruokakulttuurimatkoihin ja liikuntalomiin. Myös kulttuuria voitaisiin tuoda enemmän esiin esimerkiksi hyödyntämällä matkailussa keskiaikateemaa.

Matkustajan turva paranemassa

EU:n uudet säännöt takaavat matkustajille paremmat oikeudet junalla, laivalla ja lentokoneella matkustettaessa. Juna- ja lentoliikenteessä matkan myöhästymisestä on voinut hakea hyvitystä ja oikeus laajentuu vuonna 2012 laivaliikenteeseen. Lisäksi neuvotteluja käydään, jotta sama oikeus saataisiin koskemaan myös linja-autoliikennettä.

Lähtökohtaisesti matkustajat voivat saada hyvitystä tai uuden reitin jos matkanteko viivästyy kohtuuttomasti. Lennoissa tämä tarkoittaa viittä tuntia, laivoissa 90 minuuttia ja junissa tuntia. Juna- ja lentomatkustajat voivat myös vaatia myöhästymisissä siirtoa toiselle reitille. Laiva- ja lentoyhtiöt ovat puolestaan velvollisia korvaamaan majoituksen ja ruuan yön yli kestävissä viivästyksissä.

Lisätietoa:

Komission matkailun kehittämissuunnitelma (englanniksi)
EU-matkalaisen oikeudet -tarkistuslista