Uutinen 20.8.2010

Keskipohjalaiset arvostavat kotimaista ruokaa

Eu arjessaKeskipohjalaisten mielestä EU:n tulisi harjoittaa politiikkaa, jolla varmistetaan ruoantuotannon edellytykset Suomessa ja ruoan terveellisyys.

Enemmistö keskipohjalaisista ostaa mieluummin Suomessa kuin ulkomailla tuotettua ruokaa, vaikka kotimainen ruoka olisi kalliimpaa. Tärkeimpiä valintakriteereitä ruokaostoksissa keskipohjalaisille ovat kuitenkin maku ja hinta. Keskipohjalaisten mielestä EU:n tulisi harjoittaa politiikkaa, jolla varmistetaan ruoantuotannon edellytykset Suomessa ja ruoan terveellisyys. Tulokset käyvät ilmi Euroopan komission Suomen-edustuston Taloustutkimuksella kesäkuussa 2010 teettämästä kyselystä.

Kyselyyn vastanneista keskipohjalaisista selkeä enemmistö (82%) on joko täysin (38%) tai jokseenkin (44%) sitä mieltä, että ostaa mieluummin Suomessa kuin ulkomailla tuotettua ruokaa, vaikka kotimainen ruoka olisi kalliimpaa. Enemmistö (67%) keskipohjalaisista suosii myös lähellä tuotettua ruokaa. Keskipohjalaisista viidennes (20%) on täysin ja vajaa puolet (47%) jokseenkin sitä mieltä, että pyrkii ostamaan lähellä, omassa maakunnassa tuotettua ruokaa.

Vastaajia pyydettiin kyselyssä nimeämään kahdeksasta ennalta annetusta vaihtoehdosta kolme tärkeintä valintakriteeriään ruokaostoksia tehdessä. Enemmistö (69%) vastaajista pitää makua tärkeimpänä valintakriteerinä. Lähes yhtä moni (67%) nimeää tärkeimpien valintakriteereiden joukkoon hinnan. Sekä ruoan alkuperän että terveellisyyden nimesi tärkeimpien valintakriteereiden joukkoon noin puolet vastaajista.

Vastaajia pyydettiin myös nimeämään kahdeksasta ennalta annetusta vaihtoehdosta kolme asiaa, joihin EU:n tulisi keskittyä ruokapolitiikassaan. Enemmistö vastaajista (68%) katsoo, että EU:n tulisi varmistaa ruoantuotannon edellytykset Suomessa. Lähes yhtä suuri osa (64%) keskipohjalaisista on sitä mieltä, että EU:n tulisi keskittyä ruoan terveellisyyden varmistamiseen. Ruoan hinnan alentamiseen keskittymistä toivoi kaksi viidestä (40%) keskipohjalaisesta.

EU jakaa keskipohjalaisten mielipiteet 

Hieman alle kolmannes (31%) keskipohjalaisista pitää Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana. Hieman yli kolmannes (35%) katsoo, ettei jäsenyys ole hyvä eikä huono asia. Joka neljäs (24%) pitää jäsenyyttä huonona asiana.

Joka viides (21%) vastaajista kokee, että EU-jäsenyys vaikuttaa hänen omaan jokapäiväiseen elämäänsä myönteisesti. Puolet vastaajista (48%) on sitä mieltä, ettei EU vaikuta omaan jokapäiväiseen elämään myönteisesti eikä kielteisesti. Joka kuudes (17%) pitää vaikutusta kielteisenä.

Kaksi viidestä (40%) keskipohjalaisesta ilmoittaa olevansa kiinnostunut EU:n toiminnasta. Enemmistö keskipohjalaisista (61%) on sitä mieltä, että EU-asioita käsitellään mediassa sopivasti. Joka kuudes katsoo, että EU-asioita käsitellään liian vähän mediassa.

"On mielenkiintoista, että samalla kun suuri enemmistö keskipohjalaisista kertoo suosivansa lähellä tuotettua ruokaa ja suomalaista ruokaa, vaikka se olisi ulkomaista kalliimpaa, ruokaostoksien tärkeimmiksi valintakriteereiksi nousevat maku ja hinta, selvästi ennen alkuperää ”, Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Eikka Kosonen kommentoi tuloksia.

Tutkimus toteutettiin Taloustutkimus Oy:n Internet-paneelissa 7.–23.6.2010. Tutkimukseen vastasi 345 iältään 15–79-vuotiasta henkilöä Keski-Pohjanmaan maakunnan alueelta. Tutkimuksen virhemarginaali on 4,5 prosenttia.

Lisää keskipohjalaisten ajatuksia ruoasta ja EU:sta on mahdollista kuulla Kokkolan kaupungintalossa keskiviikkona 18.8 klo 15.30 alkavassa EU arjessa -päivän Reilua ruokaa -seminaarissa sekä Kokkolan torilla klo 18 alkavassa EU iltatorilla -tapahtumassa. Ohjelma ja esiintyjät osoitteessa: www.euarjessa.fi

Lisätietoja:

Kyselyn tulokset: Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Eikka Kosonen, p. 09 6226 5450, gsm 040 5211 953

EU arjessa -kiertueen ohjelma Keski-Pohjanmaalla: aluetiedottaja Heli Pietilä, Keski-Pohjanmaan Eurooppatiedotus, p. 010 345 6330, gsm 040 510 7524

EU Arjessa
pdf EU arjessa -tutkimus Keski-Pohjanmaalla