Uutinen 27.8.2010

EU haluaa verotusoikeuden

Euro-autoEuroopan komissio suunnittelee verottavansa päästökauppaa. Kuva: Euroopan komissio

Euroopan komissio suunnittelee suoria veroja jäsenmaille. Idean isän, budjettikomissaari Janusz Lewandowskin mukaan suorat verot olisivat ratkaisu jäsenmaiden haluttomuuteen rahoittaa budjetti jäsenmaksuista. Jäsenmaat suhtautuvat ehdotukseen eri tavoin.

Euroopan unionin budjettikomissaari Janusz Lewandowski on kertonut Financial Times Deutschlandille kaavailusta verottaa jäsenmaita suoraan. Suorat verot koskisivat Euroopan sisäistä rahaliikennettä, lentoliikennettä ja Euroopan unionin päästökauppaa.

Budjettikomissaari suunnittelee keräävänsä veroilla 30-40 miljardia euroa.

EU:n budjetti kasvaa kuudella prosentilla

Esitystä perustellaan sillä, että monet jäsenmaat ovat haluttomia maksamaan täysiä jäsenmaksuja heikkoon taloudelliseen tilanteeseen vedoten. Myös komission suunnitelma kasvattaa EU:n budjettia yli kuudella prosentilla ensi vuonna on lisännyt tarvetta uudistaa budjetin rahoituspohjaa.

Euroopan unionin budjetti on tänä vuonna 122.9 miljardia euroa, eli kuusi prosenttia suurempi kuin viime vuonna. Tällä hetkellä unioni rahoittaa toimintansa tuontitulleilla ja ennen kaikkea jäsenmaksuilla, jotka perustuvat jäsenmaiden bruttokansantuotteeseen. Jos Lewandowskin ehdotus menee läpi, ovat suorat verot toinen päärahanlähde.

Veroesitystä kaavaillaan EU:n seitsenvuotisen budjetin suunnittelun yhteyteen. Seuraava budjettikausi alkaa vuonna 2014.

Suuret taloudet vastaan, pienemmät suhtautuvat positiivisemmin

Jäsenmaat ovat vastanneet ehdotukseen vaihtelevasti. Suurimmat taloudet Iso-Britannia, Ranska ja Saksa ovat odotetusti ottaneet varautuneen ja jopa kielteisen kannan. Vaikka aluksi Saksa ja Ranska näyttivätkin vihreää valoa, maat kääntyivät myöhemmin tukemaan Isoa-Britanniaa. Pohjoismaat ja Hollanti ovat ottaneet saman linjan kolmen suurimman kanssa. Kielteisesti suhtautuvien jäsenmaiden mukaan verotusoikeus loukkasi maiden suvereeniutta ja voisi vaikuttaa kielteisesti jäsenten talouteen.

Suurin nettomaksaja on Saksa, jonka osuus tämän vuoden budjetista on 21 miljardia euroa.

Espanja, Puola, Itävalta ja Belgia ovat puolestaan reagoineet positiivisemmin. Belgian valtiovarainministerin Melchior Watheletin mukaan suora verotus olisi reilumpi tapa rahoittaa EU:n budjetti. Espanjan pääministeri José Luis Zapatero ilmoitti, että Espanjaa kiinnostavat kaikki keinot, joilla voidaan vahvistaa unionin taloutta ja rahoitusmahdollisuuksia.  

Kysymys suorista veroista on erityisen vaikea, sillä ulko- ja sosiaalipolitiikan ohella verotus on perinteisesti kuulunut täysin valtion oman päätäntävallan piiriin. Euroskeptikot ovat pelänneet, että uudistuksen myötä EU muuttuisi yhä enemmän liittovaltion suuntaan murtaen jäsenmaiden suvereeniutta.

 Neuvottelut jatkuvat luultavasti vielä pitkään, sillä kaikkia tyydyttävää ratkaisua on vaikea löytää.