Uutinen 2.9.2010

Hankkeita, joihin EU osallistuu Lapissa

Lapin Letka
EU:n lippuHanke edistää sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa ja työelämässä

Verso – arktisen maakunnan monimuotoisuus 
Hanke kehittää maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja kotouttamisen palveluprosesseja ja edistää kotoutumisen aloittamista

Luontaishoidon palveluja Lapista 
Hanke tekee tunnetuksi Lapin luontoa ja luonnontuotteita ja parantaa lappilaisten hyvinvointipalveluiden turvallisuutta ja laatua sekä edistää matkailu- ja hyvinvointialan työllisyyttä

Nuorten hyvinvoinnin ankkurit
Hanke edistää nuorten hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä yhteisöllisen taidekasvatuksen keinoin

Made in Lapland
Hanke tuo Lapissa asuvien nuorten elämää esille uusista näkökulmista ja uusilla menetelmillä sosiaalisen median alustoille